• ANP Foto/Olaf Kraak

Project Housing First geeft dak- en thuislozen woning

AMERSFOORT Het project Housing First, waarin dak- en thuislozen met complexe problematiek een woning krijgen, wordt uitgebreid, meldt de gemeente. Een eigen huis is een belangrijke stap in hun zelfredzaamheid, hun deelname aan de samenleving en hun kwaliteit van leven.

Een traditionele methode voor huisvesting van mensen die dak- en thuisloos zijn, is dat ze eerst het gewenste gedrag laten zien en dan pas in aanmerking komen voor een huis. Voor veel mensen geldt dat ze gedurende een dergelijk traject uitvallen. Het succesvolle model van Housing First gaat juist uit van eerst een huis, en in tweede instantie begeleiding. Hierdoor is de terugval naar dakloosheid kleiner. Woningcorporaties, Stichting De Tussenvoorziening en gemeente Amersfoort maken dit project samen vanuit ieders verantwoordelijkheid mogelijk, omdat zij het belangrijk vinden dat Amersfoort een thuis biedt voor iedereen.

Sinds mei 2018 bestaat het Housing First project in Amersfoort. Binnen het Housing First project hebben inmiddels twaalf mensen de mogelijkheid gekregen om met begeleiding in een zelfstandige woning te wonen. Het project wordt in de komende maanden uitgebreid met maximaal twee woningen per maand tot een totaal van 25 personen die aan Housing First meedoen. In het tweede kwartaal van 2019 wordt het Housing First project geëvalueerd. De intentie is om op termijn door te groeien naar veertig cliënten, om zodoende de benodigde continuïteit en kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden.