Project maki moet jongeren De Koppel en Kruiskamp in beweging zetten

AMERSFOORT Wethouder Hans Buijtelaar opent bij het Vakcollege Amersfoort woensdagmiddag 13 januari het project Maki. Jongeren worden door dit project verleid om (meer) te gaan sporten. Naast wekelijks sporten wordt ook aangemoedigd om gezonder te eten en meer water te drinken. Het project wordt geopend met een Electric Run voor de leerlingen van het VAK college Amersfoort. De wethouder geeft hiervoor het startsignaal.

Binnen het project wordt het sportaanbod voor de jongeren afgestemd op de behoefte van deze groep. Hiervoor zijn de jongeren in de voorbereiding van het project bevraagd op hun voorkeur. Voetbal, dans, freerunning en fitness worden straks aangeboden door GymXL, APWC en Xportliever. Maar eerst krijgen de jongeren de kans om tijdens de gymlessen hun fitheid te testen en kennis te maken met deze sporten. Daarna kunnen ze na schooltijd op het Vakcollege Amersfoort meedoen aan het aanbod. Als ze vervolgens lid willen worden, dan worden ze daarbij geholpen door de mensen van de betrokken sportclubs.

De initiatiefnemer De Sportcombinatie is er in geslaagd om via de landelijke subsidieregeling Sportimpuls fondsen te werven voor dit project. Het project wordt gesteund door de Gemeente Amersfoort, GGDru en de buurtsportcoach van NV SRO. De Sportcombinatie heeft in 2016 ook de ambitie om een aantal nieuwe projecten voor Amersfoort te initiëren.

Naast de opening van het project Maki wordt deze middag tevens het 'Beweegrondje Meridiaan' door wethouder Imming geopend.

SPORTCOMPINATIE De Sportcombinatie is een samenwerkingsverband van zelfstandige specialisten in de sport en maakt onderdeel uit van Stichting Discover! in Amersfoort. Zij willen een bijdrage leveren aan de maatschappij met als doel om iedereen op eigen niveau in beweging te krijgen. De Sportcombinatie biedt ondersteuning aan gemeenten, sportorganisaties en andere organisaties die sport in willen zetten om specifieke doelen te realiseren, bijvoorbeeld doelen m.b.t. welzijn of gezondheid. Meer mensen met plezier laten sporten en bewegen staat hierbij voorop.