• Harmen Zijp en Diana Wildschut onderzoeken hoe we ons op stedenbouwkundig gebied kunnen voorbereiden.

    Arjan Klaver

Project 'Meet je stad' monitort klimaatverandering

AMERSFOORT Voor de problemen die klimaatverandering met zich meebrengt, worden veel oplossingen bedacht. Innovaties op stedenbouwkundig gebied zijn te vinden in Amersfoort. In 2015 is 'Meet je stad' gestart. Inwoners doen drie jaar lang metingen in hun eigen leefomgeving en onderzoeken de gevolgen en de beleving van klimaatverandering in de stad.

Arjan Klaver

We moeten ons realiseren dat de temperaturen als gevolg van de klimaatverandering de komende decennia alleen maar zullen toenemen. Aan de andere kant kunnen we ook rekening houden met het feit dat de neerslag in ons land heviger wordt. Volgens het KNMI zal per graden opwarming van de aarde de buienintensiteit zelfs met twaalf procent toenemen. In 2050 is dat 24 procent.

De kans op wateroverlast neemt dus toe. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de toename van de lichtstralingsintensiteit.

PROJECT Dit alles heeft consequenties voor de mens maar ook bijvoorbeeld voor alle buitenruimten en de bouwopgaven die gepland staan. Kunnen we bij de voorbereiding van deze opgaven anticiperen op de veranderende weersomstandigheden van overmorgen. „Natuurlijk", weet Harmen Zijp die binnen De WAR onder meer het project meetjestad.net heeft uitgerold.

„Dit project ontstond in 2014 in een aantal gesprekken tussen gemeente Amersfoort, Coöperatieve Universiteit Amersfoort en later ook het Waterschap Vallei en Veluwe. Deze gesprekken kwamen voort uit een gezamenlijke fascinatie: is het mogelijk om inwoners van Amersfoort op een andere manier te betrekken bij een zo ongrijpbaar onderwerp als 'het klimaat' dan de traditionele methoden. Verschillende ideeën en disciplines kwamen in deze gesprekken samen en leidden uiteindelijk tot het project 'Meet Je Stad' dat vanaf februari 2015 is gestart. Een zogenoemd publieke particuliere samenwerking tussen gemeente en haar inwoners. En dan is het leuk dat deze samenwerking een onderzoeksopdracht heeft opgeleverd."

VIJFTIG MEETKASTJES Op termijn zullen partijen zich gaan buigen over de herinrichting van het stationsgebied. Regeren is nu eenmaal vooruitzien. De gemeente en het waterschap benaderden Meet Je Stad om op beide stationspleinen metingen te verrichten. „Een klimaatbestendige stad krijg je als overheid niet alleen voor elkaar", is de stellige overtuiging van Sandra Sijbrandij die binnen de gemeente werkzaam is als projectleider SamenDuurzaam. „Dat kan alleen als je het samen met alle gebruikers van de stad oppakt." Er zijn nu volgens Zijp veel meetkastjes in de stad en straks ook op de beide stationspleinen. „Deze registeren onder meer de luchtvochtigheid, neerslag, wind, temperatuur en de invloed van verstening kan worden gemeten." Afgelopen week werden de eerste vijf meetkastjes al in positie gebracht. „Op de website van Meet je stad - meetjestad.net, kan de data van alle meetstations live worden bekeken en onderling worden vergeleken", aldus Zijp.

EXTREEM WEER „Het doel is om ook in dit deel van de stad op zoek te gaan naar extreme hitte, droogte en neerslag." Voor de nabije toekomst is dat essentieel. Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen.

Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Met alle gevolgen van dien. „Meten is weten", stelt Zijp met deze nuchtere oneliner vast.