• Marcel Koch

Project thuisadministratie: als brieven zich opstapelen

AMERSFOORT Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Zij biedt persoonlijke ondersteuning aan mensen die het even niet in hun eentje redden. In deze serie belichten we het wel en wee van de Eemlandse afdeling. Vandaag het het project thuisadministratie.

Marcel Koch

Hij komt bij de deelnemers thuis. Niet in de hoedanigheid als strenge schoolmeester, zo oogt Leo den Hartog ook niet, maar geregeld geeft hij de deelnemer die hij begeleidt wel een opdracht mee. Bijvoorbeeld: zeg zelfstandig een abonnement op. Den Hartog: ,,Als je in financiële problemen zit, moet je in je uitgaven en kosten snijden. Het komt aan op keuzes maken. Ik kom ook bij deelnemers die elke dag een pakje sigaretten roken terwijl ze er financieel slecht voor staan. Eén pakje per dag, dat is bijna zestig euro in de week. Ik veroordeel het niet, maar de motivatie om iets te willen veranderen moet aanwezig zijn.'' Den Hartog haast te vertellen dat de deelnemer zelf zijn keuzes maakt. ,,Ik verplicht ze tot niks. Mijn taak is om de deelnemer weer inzicht te laten krijgen in zijn financiële administratie. Daarbij stuur ik aan op zelfred-zaamheid. Tenslotte verdwijn ik na maximaal een jaar weer uit beeld en moeten deelnemers zelf in staat zijn hun zaken te regelen.''

DOELEN Den Hartog behoort tot de pool van vrijwilligers bij het project thuisadministratie van Humanitas. Dat doet de Leusdenaar, met ervaring in de financiële wereld, al bijna tien jaar. ,,Het geeft mij een bevredigend gevoel als de doelen die we hebben afgesproken behaald zijn. Dat betekent dat de deelnemer weer licht aan het einde van de tunnel ziet. Ik zie ze zichtbaar opfleuren.'' Jaarlijks begeleidt Humanitas Eemland zo'n 85 deelnemers die om een of andere reden – door eigen schuld of iets wat hen is overkomen - geen zicht meer hebben op hun administratie. ,,Als je eenmaal in een neerwaartse spiraal zit, is het moeilijk om daar uit te komen'', weet Helen Scherpenisse coördinator van thuisadministratie en voorheen actief in HR-management. ,,Voor sommigen is het een grote stap om hulp te zoeken. Schaamte speelt daarbij zeker een rol.''

Voordat Scherpenisse een vrijwilliger aan een deelnemer koppelt gaat ze op huisbezoek. ,,Dan maak ik een inschatting of de deelnemer zich op den duur zelf kan redden. Een voorwaarde is ook dat hij of zij de Nederlandse taal voldoende machtig is.'' Den Hartog ontfermt zich momenteel over vier deelnemers. ,,Met een ordner en tabbladen kom je al een heel eind. Ik zeg geregeld: begin eerst eens de brieven met hetzelfde logo bij elkaar te zoeken en berg die vervolgens op in een map. Het klinkt simpel, maar zo creëer je overzicht.'' Schrijnende gevallen treft hij ook. Een greep: deelnemers die bedreigt worden met huisuitzetting, desolate mensen die lange tijd geen enveloppen openen of deelnemers wiens partner is overleden en zich nooit met de administratie hebben bemoeid. ,,Dan is het goed dat thuisadministratie er is.'' Scherpenisse: ,,Het fijne van dit werk is dat het een kop en een staart heeft.''

meer informatie op: www.humanitas.nl.