• Pixabay.com

Projecten ontvangen subsidie voor aansluiting studie op werk

AMERSFOORT Vijf samenwerkingsprojecten in de gemeente Amersfoort ontvangen een bijdrage uit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen en bedrijven konden tot 1 april 2019 via het fonds subsidie aanvragen voor samenwerkingsprojecten die de overgang van school naar werk bevorderen.

In het vierde jaar dat het Toekomstfonds bestaat, zijn in totaal zeven aanvragen ingediend. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de aanvragen beoordeeld. Vijf projecten ontvangen een bijdrage uit het fonds van in totaal 158.750 euro.

EXPERIMENTEREN ,,Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is een stimuleringsregeling waarbij de gemeente niet zelf aan het stuur zit, maar partners faciliteert", zegt Fatma Koser Kaya, wethouder onderwijs en arbeidsmarkt van de gemeente Amersfoort. ,,Het geeft bedrijven en scholen ruimte om te experimenteren. Zo kunnen zij samen een betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk vinden, waarmee zij de kansen voor jongeren vergroten om een plek te vinden op de arbeidsmarkt."

VOLGENDE STAP Alle projecten richten zich op het voorbereiden van studenten op hun volgende stap in de maatschappij, zoals een vervolgopleiding of een baan. Twee daarvan richten zich specifiek op de zorgsector.

LEEROMGEVING In het project 'Brug naar een baan 2.0' combineren verschillende groepen anderstalige leerlingen het aanleren van de Nederlandse taal met praktijklessen en stages. Dit als voorbereiding op een vervolgopleiding of baan. Onder de noemer 'De Gelukkige Stad is een Triple Helix Stad' wordt hbo-studenten via challenges met bedrijven en instellingen een multidisciplinaire leeromgeving geboden, die gericht is op maatschappelijke uitdagingen.

VEELZIJDIGHEID Mentoren uit het bedrijfsleven coachen in het project 'Steun in de rug op weg naar weg' minder zelfredzame mbo-studenten, zodat zij zich beter kunnen ontplooien in de opleiding en praktijk. Hierdoor wordt hun netwerk ook groter. Via 'Wijkkijk, voor meer zorgkeien in de wijk' leren mbo-studenten in de zorg via individuele praktijkstages gecombineerd met een gezamenlijk leerprogramma de veelzijdigheid van het werken in de wijkzorg kennen. De 'Amersfoort Hacking Health' is ten slotte een driedaagse zorg-hackathon waarbij mbo-studenten samen met professionals en patiënten aan de slag gaan met actuele vraagstukken in de gezondheidszorg.

Een meer uitgebreide omschrijving van de vijf initiatieven is te vinden op: amersfoort.nl/onderwijsarbeidsmarkt.