• Bert Vos

Provincie Utrecht versnelt kantorenonderzoek

AMERSFOORT De provincie Utrecht start zo snel mogelijk met een eerder eerder aangekondigd onderzoek naar de toekomstige vraag naar kantoren. Dit onderzoek is de basis waarop de provincie gaat bepalen hoeveel minder nieuwe kantoren er nog mogen worden gebouwd en op welke plekken. Door het onderzoek eerder te doen dan aangekondigd krijgen belanghebbenden, zoals gemeenten, eigenaars en ontwikkelaars een concreter beeld over op welke locaties de nieuwbouwmogelijkheden zullen afnemen of verdwijnen.

Gedeputeerde Van Lunteren: ,,Dat we een halt toe moeten roepen aan de kantorenbouw is inmiddels wel duidelijk. Uit nieuw onderzoek kan echter blijken dat we nog meer bouwmogelijkheden moeten schrappen dan we hadden gedacht. Dat willen we dan natuurlijk zo snel mogelijk weten."

Na het verdwijnen van Agis Achmea en de komende verhuizing van De Amersfoortse Verzekeringen en Akzo Nobel, speelt het probleem ook in Amersfoort. Volgens de bedrijfsmatige vastgoedhandelaar DTZ Zadelhoff kampte de stad medio 2014 met een leegstand van 25 procent op kantoorpanden, tegenover een provinciaal gemiddelde van 17 procent.

Om te zorgen dat er niet nog meer leegstand bij komt heeft de provincie vorig jaar in de ontwerp-Thematische Structuurvisie Kantoren aangekondigd deze mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe kantoren flink te gaan beperken. Hoeveel er wordt beperkt en op welke plekken moet blijken uit onderzoek.

Na het ontvangen van een aantal reacties op de ontwerp-structuurvisie heeft de provincie besloten het onderzoek waaruit moet blijken op hoeveel en welke locaties straks geen kantoren meer gebouwd mogen worden eerder uit te voeren. De datum waarop de plannen ingaan veranderd niet, dit is nog steeds 2017. Partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de locaties worden op deze manier in de gelegenheid gesteld om te anticiperen op de aankomende wijzigingen.

Naast de reductie van nieuwbouwmogelijkheden heeft de provincie ook aandacht voor bestaande kantoorgebouwen Zo start op vrijdag 6 maart het Platform Aanpak Kantoren Transformatie, waar de provincie samen met marktpartijen en gemeenten nadenkt over manieren om leegstaande kantoren sneller en makkelijker een andere functie te kunnen geven.