• De raadszaal.

    Jeroen de Valk

Raad pleit voor meer geld naar 'stille armoede'

AMERSFOORT Oppositiepartijen maken zich zorgen over armoede en andere sociale kwesties in de stad Amersfoort. Deze zorgen werden geuit in een debat over de begroting in de komende vier jaar, ofwel de 'algemene beschouwingen'.

Jeroen de Valk

De SP karakteriseerde de huidige situatie als: ,,Een peperduur stadhuis, maar duizenden bomen minder. Een zinloze rondweg, maar vijf procent van de jongeren groeit op in armoede. Jarenlang wachten op een betaalbaar huis, terwijl honderden sociale huurwoningen worden verkocht. Miljoenen op de bank en honderd banen in de thuiszorg geschrapt.''

STILLE ARMOEDE Ook coalitiepartij PvdA liet zich niet onbetuigd en pleitte ervoor om de reservebudgetten van het 'sociaal domein' ook inderdaad in dat sociale domein uit te geven. De partij denkt hierbij onder meer aan de wijkverpleging, waar volgens het regeerakkoord  drastisch op zal worden bezuinigd. Volgens de partij mogen deze landelijke plannen niet ten koste gaan van 'de kwaliteit van de wijkzorg in Amersfoort'.

In een serie moties werd voorgesteld om één miljoen per jaar terzijde te leggen ter bestrijding van de 'stille armoede'. De SP wil ook dat de wijkteams inloopspreekuren organiseren en de wijk daar dusdanig over gaan informeren, dat iedereen weet wanneer je met welke vraag bij wie moet zijn.

SOCIALE HUUR Zowel de PvdA als de SP sprong op de bres voor de buurthuizen. Niet alleen de vijf voor subsidie geselecteerde wijkcentra, maar ook andere buurthuizen zouden recht hebben op ondersteuning van de gemeente.

In de loop van deze maand zal naar verwachting over de moties worden gestemd; in de aanloop daartoe gaan de indieners kijken of ze meer fracties ertoe weten te krijgen, hun voorstellen te ondertekenen.

Wethouder Fleur Imming reageerde al op de klacht van de SP over verkoop van woningen in de sociale huur. ,,Ik heb er bij de wooncorporaties op aangedrongen dat sociale huurwoningen niet mogen worden verkocht zonder dat er nieuwe zijn bij gekomen.''