• Robert Vos

Raad steunt maatregelen voor méér middeldure woningen

AMERSFOORT Politici maken zich sterk voor 'middeldure' woningen. Dit zijn woningen die ongeveer zevenhonderd tot duizend euro huur per maand kosten. Uit onderzoek is gebleken dat hier een tekort aan is in Amersfoort. Bovendien worden de schaarse appartementen in deze prijsklasse soms opgekocht door projectontwikkelaars die de woningen - al dan niet na enige aanpassingen - vervolgens onderverhuren voor de maximale prijs. Hiermee worden de woningen onbereikbaar voor de gemiddelde Amersfoorter.

Jeroen de Valk

Met twee moties namen raadsleden het op voor woningzoekenden in dit segment. De beide moties werden met een ruime meerderheid aangenomen. In de eerste werd gevraagd om projectontwikkelaars te verplichten om bij nieuwe bouwprojecten al bij voorbaat een vast percentage - circa twintig procent - te reserveren voor de zogenaamde 'middenhuur'.

'ONBEREIKBAAR' De VVD was tégen, aangezien de liberalen de zakenlieden zo min mogelijk beperkingen willen opleggen. Het verweer luidde: ,,In een dure woning wonen óok Amersfoorters.'' En: ,,Er is in Amersfoort een tekort aan álle soorten woningen.'' De reactie van de SP was: ,,Maar die woningen zijn wel onbereikbaar geworden voor de meeste mensen.'' D66 stelde dat dergelijke maatregelen al met succes zijn ingevoerd in Amsterdam en Utrecht.

De indieners stellen dat er al ervaring is met percentages voor bepaalde doelgroepen; al eerder ging de Amersfoortse raad akkoord met 35 procent voor de sociale huur. Nu wordt het tijd voor de 'middeldure' woningen. Al was het maar omdat menigeen een  sociale huurwoning bezet houdt, terwijl hij of zij daar eigenlijk te veel voor is gaan verdienen. De markt zit  min of meer 'op slot', de doorstroming hapert.

VIERKANTE METERS In de motie wordt ook gevraagd om middeldure woningen ten minste tien jaar betaalbaar te houden,  huurstijgingen te beperken en ook een minimale hoeveelheid vierkante meters vast te leggen. Want de gemeente zit niet te wachten op piepkleine studio's.   

Ook de tweede motie haalde een meerderheid, waarbij VVD wederom tegenstemde. Hierin werd voorgesteld om dit speculeren met huizen - opkopen en duur onderverhuren, ofwel 'buy to let' - te voorkomen door een 'woonplicht' in te voeren. De koper wordt dan verplicht zelf in het huis te gaan wonen. Een SP-wethouder in Amsterdam brak al een lans voor deze maatregel.

CASTALIA In de motie wordt betoogd: ,,Woningen zijn er om in te wonen, niet voor opkopers om zich te verrijken.'' Ook verwijzen de indieners naar het nieuwbouwproject Castalia, waarvan al negen verdiepingen zijn opgekocht door een projectontwikkelaar. Castalia is een woontoren die nu wordt gebouwd in Hogekwartier, niet ver van Sportcomplex Amerena aan het Valleikanaal.

De toren zal negentien verdiepingen tellen; de onderste helft daarvan belandt op de vrije markt. Voor de flats in de bovenste helft wordt twee tot drieënhalve ton gevraagd. Of voor de onderste helft vergelijkbare prijzen zullen worden gevraagd, staat allerminst vast.