• Ontwerp van de westelijke ontsluiting

    Artist impression / Gemeente Amersfoort

Raad van State: bomenkap voor rondweg mag

AMERSFOORT De kogel lijkt eindelijk door de kerk: de Raad van State heeft op maandag 4 februari besloten dat een grote bomenkap van start mag gaan. Het betreft 1500 bomen die worden geveld ten bate van de aan te leggen westelijke rondweg. Uiteindelijk zullen voor deze weg zo'n 3600 bomen het veld moeten ruimen.

Jeroen de Valk

Op dinsdagochtend 5 februari kan, wat de gemeente betreft, de houtzaag in actie  komen; om te beginnen bij de Stichtse Rotonde. De gemeente Amersfoort had vorig jaar al willen beginnen met deze kap, maar tegenstanders vonden steeds weer argumenten die aan de rechter moesten worden voorgelegd. Daardoor werd de beslissing over de jaarwisseling getild.

RECHTZAAK Op 22 januari vond wéér een rechtszaak plaats. De tegenstanders verloren die en gingen naar de Raad van State. Die tilde het oordeel over het weekend hen en besloot dus: de bomenkap kan van start gaan. Beschermde diersoorten zouden niet lijden onder de grootscheepse werkzaamheden.

De gemeentelijke woordvoerster Sonja Kloppenburg laat opgelucht weten: ,,Het verzoek is afgewezen, dus morgen begint de kap. IJs en weder dienende.'' Al enkele dagen terug hebben actievoerders opgeroepen zich vast te ketenen aan te vellen bomen. Het is nog niet duidelijk of die actie zal plaatsvinden, en wat daar dan de gevolgen van zijn.

ONTEIGENEN Een week eerder besloot de gemeenteraad dat ten bate van de rondweg ook grond mag worden onteigend. Terrein van de Kabouterhut en het Klooster Onze Lieve Vrouwe ter Eem mag dus onder dwang worden verkocht aan de gemeente, als de partijen niet tot overeenstemming komen.

DUVELTJE Rob Molenkamp (SP) reageerde furieus: ,,Dit verzoek tot onteigening komt als een duveltje uit een doosje.'' In het verzoek tot onteigening - dat officieel aan Koning Willem-Alexander moet worden gestuurd - zou niets staan over de waardevolle natuur ofwel de 'ecologische hoofdstructuur'. Verkeerswethouder Hans Buijtelaar achtte dit argument 'niet relevant voor dit proces'. Immers, zo redeneerde hij, het gaat puur om het onteigenen.

ONTEIGENEN Andere raadsleden drongen er op aan dat Buijtelaar zo lang mogelijk in gesprek moet blijven met de partijen; onteigenen is dan pas 'het laatste redmiddel'. De raad besloot met 29 stemmen vóór en 8 tégen dat de gronden desnoods mogen worden onteigend.