• Roos Koole

Raad voorzichtig positief over Indebuurt033; wel kritiek op wollig beleidsjargon

AMERSFOORT De gemeenteraad is voorzichtig positief over Indebuurt033. Uit de eerste kwartaalrapportage van deze nieuwe zorgkoepel blijkt dat de meeste burgers Indebuurt033 weten te vinden. Er was wel kritiek op het wollige beleidsjargon. 

Jeroen de Valk

De overgang van de vorige zorgverleners naar indebuurt033, rond de jaarwisseling, ging gepaard met veel tumult. Menige bestaande organisatie moest op de schop. Zo verdween de vrijwilligersorganisatie Ravelijn en moest de geprezen juridische hulpverlener Stadsring51 een deel van de taken inleveren.

Wat ook tot de onrust bijdroeg, was het optreden van Indebuurt033-bestuurder José ten Kroode in de raadszaal; met een zelden vertoond dédain leek zij te hebben besloten geen enkele vraag serieus te nemen.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers werd het woord gevoerd door Marco Bruggeman, een zorgdirecteur wiens taalgebruik strookte met dat van de rapportage. Op de vraag of Indebuurt033 wel eens op problemen stuit, antwoordde hij: ,,Wij zien geen problemen, want Indebuurt033 ziet slechts uitdagingen aangezien iedereen zijn eigen ontwikkeling doormaakt in zijn eigen tempo. We moeten leren hier de kracht van in te zien en het is van belang om de verbinding te behouden en de uitdagingen aan te gaan zodat we sámen deze beweging kunnen maken.''

Koos Voogt (VVD) hoorde de betogen gelaten aan, maar kon het niet laten toch even te informeren wat Bruggeman toch voortdurend met die 'beweging' bedoelt. Er volgde een betoog met weer veel 'verbindingen', 'bewegingen' en 'uitdagingen'. Bruggeman leek wel degelijk te begrijpen waar hij het over had.

De raad kijkt, hoe dan ook, uit naar een volgende rapportage; die mag korter en concreter. Ben Stoelinga (Amersfoort2014) ziet hierin graag vermeld welke medewerkers en vrijwilligers van de vorige lichting zijn overgenomen door Indebuurt033. Hij vreest dat de nieuwe instelling vooral met jonge - en misschien wel goedkopere - krachten wil werken.