• Marcel Koch

Raadsleden: maak een einde aan wantoestanden openbaar vervoer

AMERSFOORT De SP maakt zich ernstig zorgen over het busvervoer in Amersfoort. Sinds het vervoerbedrijf Syntus deze taak van voorganger Connexxion overnam, rijden bussen te laat of niet, zijn lijnen geschrapt en wordt op het aantal ritten bezuinigd. Aanleiding voor de SP om zich af te vragen of Syntus wel de juiste partner is voor het vervoer in de regio. 

Jeroen de Valk

Raadslid Marijke Jongerman van deze partij denkt dat Syntus bij de aanbesteding een 'veel te rooskleurig' aanbod heeft gedaan; een aanbod dat er op papier betaalbaar en realistisch uitzag, maar in de praktijk niet haalbaar is gebleken.

Jongeman laat weten in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders dat bij zo'n aanbesteding natuurlijk degene met het beste aanbod gaat winnen. ,,Maar dan moeten we er wel op kunnen vertrouwen dat het aanbod realistisch is. Inmiddels is het wel duidelijk dat dit bij deze aanbesteding niet het geval is. Er is vrijwel geen enkele lijn in Amersfoort waarbij de gestelde rijtijden voldoende waren, en op vrijwel alle lijnen moet creatief worden geschoven met dienstregelingen.''

 

VERSCHRALING Jongerman vindt het begrijpelijk dat er vooraf inschattingsfouten worden gemaakt, 'maar het is wel opvallend dat ze allemaal te krap uitvallen en nergens te ruim'. Syntus bracht daar inmiddels tegenin dat de problemen te wijten zouden zijn aan de toegenomen drukte op zondag - steeds meer winkels zetten op zondag de deuren open - en de drukte in het algemeen. Volgens Jongerman zijn dit omstandigheden die bij de aanbesteding allang bekend mochten worden verondersteld.

Het raadslid keek het 'concept-vervoerplan' van volgend jaar in, en moest constateren dat dit een verdere verschraling zal betekenen. Bij het aangaan van de aanbesteding voor de periode 2017 - 2023 had het provinciebestuur al besloten om vijftien procent te bezuinigen. De SP vraagt aan het college: is de gemeente bereid om bij de provincie aan te dringen op een hogere bijdrage voor het busvervoer? Of desnoods zelf in de buidel te tasten?

 

WAGENWERKPLAATS In het verlengde van deze discussie vraagt de SP zich af hoe het staat met de bereikbaarheid van de Wagenwerkplaats. Op dit voormalige industrieterrein van de NS, even ten noorden van het Amersfoortse centraal station, zal een woonwijk verrijzen. In de plannen was tot dusverre geen sprake van busverbindingen op deze plek. Hoe zal dit gebied worden 'ontsloten'?

Jongerman constateert dat er ook geen bussen stoppen bij de noordelijke uitgang van het station. Het college zou eerder hebben gezegd dat het wachtte op 'nieuwe kansen'. Jongerman acht die nieuwe kansen ruim aanwezig nu de Wagenwerkplaats wordt ontwikkeld, even verderop de rotonde bij de  Nieuwe Poort op de schop gaat en ook het Stationsgebied wordt herontwikkeld.