• Eén van de zwembaden van Amerena.

    Gemeente Amersfoort

Raadsleden vrezen dat Amerena bodemloze put wordt

AMERSFOORT Ben Stoelinga, raadslid van Amersfoort2014, kijkt met argusogen naar Amerena. Er is veel fout gegaan en er gaat vast nog veel meer fout met het sportcomplex aan de Hogeweg, zo vermoedt hij. Hij verwijst daarmee naar de extra kosten vanwege de vertraagde oplevering, een jaar terug. De enorme glijbaan, die nog altijd niet in gebruik is genomen omdat mensen er vol blauwe plekken uit zouden komen. Het wel erg grote aantal vrijwilligers dat nodig is om de horeca draaiende te houden.

Jeroen de Valk   

Aanleiding tot schriftelijke vragen, waarmee Stoelinga sportwethouder Hans Buijtelaar en diens ambtenaren weer flink aan het werk zet. Hij herinnert het college daarin aan de vele 'incidentele subsidies' die werden verleend. Voorts ontving hij 'signalen' dat het centrale restaurant op onregelmatige tijden is geopend, en dat recreatieve zwemmers er te weinig terecht kunnen.

Zijn zorgen worden versterkt aangezien zijn fractie, ondanks herhaaldelijk aandringen, geen inzage zou hebben gekregen in het financiële reilen en zeilen van het sportcomplex. Amersfoort2014 vreest kennelijk dat Amerena een bodemloze put wordt.

'STAATSSTEUN' Het staat vast dat er geregeld 'incidentele subsidies' in de richting van de Hogeweg zijn gegaan. Zo kreeg de horecastichting in 2017 een bedrag van 67.000 euro, gevolgd door nog eens 32.000 in 2018. Stoelinga sprak al in 2017 van 'staatssteun' voor de horeca, naar communistisch voorbeeld.

Immers: wat moeten horecaondernemers elders hier van denken? ,,Om nog maar te zwijgen van de clubs die niet in Amerena sporten en dus ook niet kunnen profiteren van deze gemeentelijke bijdragen'', aldus Stoelinga, die zich toen gesteund wist door Ben van Koningsveld (CDA).

VERANTWOORDING Met de opening ging een periode in van drie jaar waarin de horecafaciliteiten met in totaal 266.000 euro worden gesteund. Simone Kennedy (CU) vroeg zich af waarop die periode van drie jaar is gebaseerd. ,,Gaan de sportieve bezoekers daarna ineens veel meer eten en drinken?''

Stoelinga ziet graag een 'verantwoording' van deze subsidies, met andere woorden: waaraan zijn die precies uitgegeven? Hetzelfde vraagt hij ten aanzien van wat 'uitwerking en implementatiekosten' wordt genoemd: een eenmalig bedrag van een ton, verstrekt in 2017.

VRIJWILLIGERS Daarmee is Amersfoort2014 er nog niet. Met de opening van Amerena kondigde het college aan dat er een 'sportkaart' zou worden 'uitgerold'. Dit pasje moet het mensen die geen lid zijn van een vereniging, toch mogelijk maken om te gaan sporten. De gemeente trok daarvoor eenmalig 40.000 euro uit. Is die sportkaart er inmiddels? Zo ja, hoeveel mensen maken daarvan gebruik en welke sportieve activiteiten zijn er aangeboden?

De vragen betreffen echter vooral de inzet van vrijwilligers en het functioneren van de horeca. ,,De verenigingen moeten duizenden uren vrijwilligerswerk leveren om Amerena, de verenigingsruimtes en het restaurant draaiende te houden. (…)  Amersfoort2014 ontvangt signalen van bezoekers die aangeven dat het restaurant slechts beperkt open is. Soms wordt daarbij aangegeven dat er geen vrijwilligers beschikbaar zijn.''

Stoelinga wijst in dit verband ook op de 'buurtfunctie' die Amerena dient te vervullen. Hij vraagt zich af of buurtbewoners het complex wel weten te vinden.