• 2015-04-22 10:23:16

    Lex van Lieshout

Raadslid: 'bespaarde miljoenen terug naar de zorg'

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort heeft wellicht miljoenen overgehouden dankzij bezuinigingen op allerlei zorgvoorzieningen. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan is er sprake van een grof schandaal. Dit constateert Ad Meijer, fractievoorzitter van de SP, in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Jeroen de Valk

Er zou namelijk uit blijken dat er nog méér is bezuinigd dan de bedoeling was, terwijl de geplande bezuinigen volgens Meijer al een dramatisch karakter hadden. Een eventueel overschot zou moeten worden geïnvesteerd in de zorg, en zo terecht komen bij de kwetsbare mensen die dat nodig hebben.

Op 5 mei bracht Binnenlands Bestuur - een magazine en een website voor ambtenaren en bestuurders - naar buiten dat gemeenten in 2015 310 miljoen euro overhielden van hun WMO-budget. (WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning.) Bijna negen van de tien gemeenten hielden in 2015 geld over van het budget voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. Zes op de tien gemeenten hadden eind vorig jaar nog geld op de plank liggen voor huishoudelijke hulp.

Onder het motto 'WMO-geld overhouden en afpoeierbeleid' vraagt Meijer aan het college of er inderdaad geld is overgebleven, en of dit het gevolg is van een beleid waarin 'zelfredzaamheid' en 'terugverwijzing' centraal staan. Ofwel: het beleid van de afgelopen drie jaar, waardoor de cliënten en hun mantelzorgers het met steeds minder of zonder professionele hulp moeten zien te redden.

Graag ziet Meijer uitgezocht op welke terreinen geld is overgebleven: dagbesteding, begeleiding, ondersteuning of andere zaken? Hij laat weten dat de SP geregeld wordt benaderd door cliënten en 'zorgprofessionals' die worden geconfronteerd met 'schrijnende situaties'. In plaats van dit 'afpoeierbeleid' dient de gemeente de individuele gevallen nog eens goed tegen het licht te houden.

De schriftelijke vragen van de SP moeten uiterlijk op 31 mei worden beantwoord door het college. De vragen zullen terechtkomen bij zorgwethouder Fleur Imming.