• Raadslid Ben Stoelinga voelt zich genegeerd door het college.

    Annemoon van Hemel

Raadslid blijft maar vragen, al blijven antwoorden uit

AMERSFOORT Wethouder Willem-Jan Stegeman en andere wethouders weigeren schriftelijke vragen te beantwoorden; dat is schandalig en kan gevolgen hebben voor hun toekomst in de politiek. Dit schrijft raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014) aan deze krant. Het betreft onder meer vragen over de verdeling van een bedrag van één miljoen voor personeelskosten over de verschillende afdelingen van de gemeente.

Jeroen de Valk

Stoelinga diende de vragen in op 15 april. Op de gemeentelijke site amersfoort.nl is te lezen: ,,Een raadslid kan schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De beantwoording gebeurt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twintig dagen.''

Deze periode van twintig dagen is dus ruim overschreden. Het is niet duidelijk wanneer Stoelinga alsnog zijn antwoorden krijgt. Stegeman schreef dat de beantwoording vertraging zou hebben opgelopen in verband met Hemelvaart. Verder zou er sprake zijn van een 'kink in de kabel'.

Stoelinga beschouwt het te laat beantwoorden van vragen als 'een doodzonde'. De vertraging is weer aanleiding voor nieuwe schriftelijke vragen. Waarom nam de wethouder niet eerder contact op? Wat was die 'kink in de kabel'? Waarom verwijst de wethouder naar die ene vrije Hemelvaartsdag terwijl het gaat om een vertraging van weken, zo niet maanden? 

AMERENA Tevens meldt hij dat zijn fractie ook geen antwoorden heeft ontvangen op vragen die nóg eerder werden gesteld: op 12 maart dit jaar. Hierin verzocht zijn fractie om meer duidelijkheid aangaande het nieuwe sportcomplex Amerena, denk aan: ,,Het nog steeds niet functioneren van de glijbaan, de problemen met de luchtkwaliteit, het onregelmatig geopend zijn van het restaurant en het ontbreken van voldoende zwemtijd voor recreanten.''

Ook vraagt Amersfoort2014 hierin nogmaals om inzage in 'de exploitatie en subsidiestromen'. Sportwethouder Hans Buijtelaar bood inmiddels zijn excuses aan.

OUD AMELISWEERD Het getergde raadslid haalt artikel 169 van de Gemeentewet aan. Hierin staat dat wethouders de raadsleden altijd voldoende en tijdig moeten informeren, zodat zij hun controlerende taak kunnen blijven uitoefenen.

Stoelinga, wellicht kampioen-schriftelijke vragensteller, verzond in één moeite door ook weer vragen over het voormalige Museum Oud Amelisweerd (MOA). Ondanks bijdragen van miljoenen vanuit Amersfoort ging het landhuis in Bunnik vorig jaar failliet. Er werden werken van beeldend kunstenaar Armando geëxposeerd.

Stoelinga heeft zich voorgenomen dit jaar tien series vragen in te dienen over het MOA; dit is deel vier. Hierin gaat hij wat verder de geschiedenis in. In 1998, zo constateert Stoelinga, tekende Armando een overeenkomst die behelst dat een deel van zijn collectie alleen in Amersfoort mag worden geëxposeerd.

'BRUUT' Deze overeenkomst werd echter 'bruut geschonden' door de overplaatsing naar Bunnik. Heeft het college wel goed gezocht naar alternatieven binnen Amersfoort? Stoelinga citeert een oud-directeur van de museumkoepel Amersfoort in C en een voormalige hoofdconservator van het Stedelijk Museum; zij spraken destijds van 'onbehoorlijk bestuur' en 'contractbreuk'.  

Stoelinga laat weten aan deze krant dat hij op geen van de vele MOA-vragen antwoord heeft ontvangen van het college. De eerste reeks vragen werd ingediend op 12 april.