• Simone Kennedy: ,,De raad werkt nu goed samen. Dat is wel anders geweest. -

    Annemoon van Hemel - Gemeente Amersfoort

Raadslid Kennedy vertrekt na zestien jaar

AMERSFOORT Simone Kennedy-Doornbos bereidt zich voor 'op een leven buiten de politiek'. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 keert ze niet meer terug in de raad. Het flamboyante raadslid heeft er dan maar liefst zestien jaar als raadslid voor de ChristenUnie op zitten. Ze geniet tevens bekendheid dankzij haar jarenlange zorg voor vluchtelingen.

Jeroen de Valk

Waarom vertrek je, na vier termijnen van vier jaar?

,,Ik had eigenlijk al na mijn derde termijn moeten stoppen. Want dat is regel bij de ChristenUnie. Maar de partij vroeg of ik nog een termijn wilde blijven als fractievoorzitter. Ik bereid mij nu voor op een leven ná de politiek. Ik zal vooral werkzaam zijn als reisleidster. Tegenwoordig organiseer ik reizen voor Amerikanen met Nederlandse voorouders. Een dezer dagen breng ik een familie met een nazaat in contact. De Nederlandse tak zei: 'We hebben na de Tweede Wereldoorlog uit Amerika een pakket met kleding ontvangen, maar dat was het laatste levensteken.' Nu breng ik die familieleden weer bij elkaar.''

Raadslid en reisleidster; zijn dat totaal verschillende beroepen?

,,Je bent in beide hoedanigheden heel breed bezig. Het verschil is wel: als tour operator werk je alleen met mensen met geld. Ik zal dus vrijwilligerswerk blijven doen, om ook met andere mensen in contact te blijven.''

Wat was het hoogtepunt in al die jaren?

,,Er waren veel mooie momenten. Bijna meteen na mijn aantreden wist de CU te bewerkstelligen dat er een klimaatinstallatie kwam in het Mondriaanhuis. Zodat er eindelijk échte Mondriaans kunnen hangen. We hebben de regeling 'Kies je kunst' ingevoerd, zodat kinderen in het basisonderwijs een kunstzinnige cursus kunnen volgen. Op ons initiatief heeft de raad zich uitgesproken tegen lange wachtlijsten in de zorg. Maar voor mij waren de jaren 2015 en 2016 het belangrijkste. Er kwamen vluchtelingen uit Syrië en we kregen als vrijwilligers de vrije hand van de gemeente. Ik kon daarbij gebruik maken van mijn kennis en netwerk als raadslid. We organiseerden taallessen en we gingen met de vluchtelingen gezamenlijk eten en op excursie. Moslims en christenen werkten geweldig samen.''

En wat was een dieptepunt?

,,De zelfmoord van het PvdA-raadslid Ramón Smits Álvarez in 2013. Achteraf bleek dat hij voor zichzelf geld uit de partijkas had gehaald. Ramón kon goede onderwerpen aankaarten. Soms draafde hij door, maar dat doe ik ook wel eens. Zijn dood raakte ons allemaal.''

Wat heeft de CU nog niet tot stand gebracht?

,,Een stokpaardje van mij is: studio's voor jongeren onder de 23 jaar die nu nog verblijven in zorginstellingen. Daar is behoefte aan en dat wordt onvoldoende gezien. Toen een kantoor hiertoe werd omgebouwd op bedrijventerrein De Hoef, bleek dat die vraag véél groter was dan verwacht. Gescheiden ouders zouden daar ook terecht kunnen.''

Hoe is de sfeer in de gemeenteraad?

,,Er zijn wel eens felle discussies en grote ideologische verschillen, maar uiteindelijk kunnen we altijd constructief samenwerken. Dat is wel anders geweest; vroeger waren er verborgen agenda's. Raadsleden probeerden elkaar de loef af te steken.''

Je bent ook kandidaat geweest voor de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement. Toch ben je raadslid gebleven.

,,Ik heb mij een keer teruggetrokken uit de lijst voor de Eerste Kamer omdat er toen net de decentralisatie van de zorg aankwam. Ik vond dat ik beter op gemeentelijk niveau actief kon blijven. Op de lijsten voor de Tweede Kamer heb ik vier keer op een onverkiesbare plaats gestaan. Ik zou het nog steeds prettig vinden om Kamerlid of wethouder te worden, zolang ik maar in Amersfoort kan blijven. Ik ben zeer gehecht aan de woonomgeving, de goede buren, de vrienden en de historische binnenstad.''

In de Tweede Kamer zou je wetten kunnen veranderen.

,,… zoals een betere beloning voor wie vanuit een bijstandsuitkering gaat werken. Volgens de participatiewet moet je alles meteen inleveren, en dat terwijl het vaak gaat om zwaar en routineus werk.
Je krijgt zo geen stimulans en geen financiële waardering. Ook mogen de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen wat klantvriendelijker worden. Ik hoorde laatst dat iemand een paar maanden zijn oma in huis had genomen en naliet dat te melden. Meteen werd de uitkering volledig ingehouden. Waarom geen betalingsregeling?

Voorlopig ga ik verder als reisleidster en schuldhulpverlener. Ik volg een schriftelijke cursus HBO Rechten, zodat ik officieel bewindvoerster kan worden.''

Je bent dus politica, vrijwilligster, reisleidster en rechtenstudent. Hoe speel je dat klaar?

,,Ik leer ook nog Russisch en Frans, op eigen houtje. Een kwestie van goed plannen. Ik heb wel geleerd van de jaren 2015 en 2016 dat mijn gezin niets tekort mag komen.''