• Keistadnieuws

Raddraaiers De Koppel al eerder in het vizier (update)

AMERSFOORT Vier van de 45 aangehouden personen tijdens de ongeregeldheden met oud en nieuw waren bij de politie in beeld omtrent de eerdere ongeregeldheden op de kermis. Dat meldt het Amersfoortse college. Diezelfde vier behoorden daarnaast tot de groep die tijdens de jaarwisseling 2015-2016 onrust veroorzaakte in Amersfoortse wijk De Koppel.

 

Jeroen van der Veer

 

,,In het kader van de persoonsgerichte aanpak zijn -na de kermis- voor ieder van deze vier jongeren op de persoon gerichte acties uitgezet", staat in de collegebrief te lezen. Ondanks deze maatregel is het tijdens de jaarwisseling opnieuw misgegaan.

 

AANHOUDINGEN Daarnaast werden die avond, met hulp van de Mobiele Eenheid (ME), nog 41 andere personen aangehouden. Van de 45 arrestanten wonen dertien personen in De Koppel, elf in Kruiskamp en zestien in andere wijken van Amersfoort. Verder komen er vier uit nabij gelegen gemeenten en één uit het buitenland. De aangehouden personen waren in de leeftijd van 14 tot en met 33 jaar.

Voor hen is een proces-verbaal opgemaakt en deze zijn nu in behandeling bij het Openbaar Ministerie (OM). Momenteel loopt er nog een onderzoek naar de personen die vuurwerk richting de politie hebben gegooid. Twee agenten deden aangifte van poging tot doodslag.

 

VOORBEREIDING In de collegebrief staat te lezen dat er overdag en in de avond diverse activiteiten waren georganiseerd. Daarnaast waren buurtvaders en wijkagenten de hele dag aanwezig. ,,Ook is er extra beveiliging ingezet in en rondom De Koppel. Mede hierdoor hebben er geen incidenten plaats gevonden in de wijk tot vlak voor middennacht."

Ook meldt men dat er een deel van de voorbereiding persoonsgericht is geweest. Zo zijn er na de ongeregeldheden op de kermis jongeren thuis bezocht en is er gekeken in welke situatie zij leven. Tevens hebben de ouders van een aantal van deze jongeren een brief van de burgemeester gekregen. Ook degenen die zich vorig jaar tijdens de jaarwisseling hebben misdragen, ontvingen de brief.

 

VERVOLGSTAPPEN In samenwerking met de politie, het OM, jongerenwerk en de wijkteam wordt nu een completer beeld gevormd van de groep die tijdens oud en nieuw is aangehouden. ,,Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar welke opleiding zij volgen en of er een opleiding gevolgd wordt. Verder naar wat de aangehoudenen overdag doen aan activiteiten of werk en of er problemen thuis zijn."

Ook wordt de groepsdynamiek in kaart gebracht. Zo hoopt men te achterhalen waarom jongeren deel nemen aan een groep die voor onrust zorgt. ,,Al deze informatie is van belang om gericht maatregelen te kunnen nemen."

Na de eerste evaluaties concludeert men, ondanks dat er veel geïnvesteerd is, dat er meer nodig is om het onacceptabele gedrag van jongeren te voorkomen. De wijk heeft de volle aandacht van de politie, gemeente en andere relevante partijen. ,,In de komende tijd pakken we door met de aanpak die we vorig jaar hebben ingezet. Dat doen we samen met buurtbewoners, buurtorganisaties, de wijkagent, ondernemers, wijkteam en jongerenwerk."