• Archief BDUmedia

Coffeeshop aan de Snouckaertlaan mag er komen

AMERSFOORT De coffeeshop aan de Snouckaertlaan in Amersfoort mag er definitief komen. De Raad van State heeft de zes ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Onder de bezwaarden was onder meer huiswerkinstituut Juffrouw Julia. Daarmee komt een eind aan een periode waarin de vergunning werd verleend en later weer ingetrokken. De Raad van State vernietigde eerder al dat besluit.

Wijnand Kooijmans

Een deel van de bezwaarden wordt niet ontvankelijk verklaard omdat het hoogste Nederlandse rechtscollege oordeelt dat zij geen belang hebben als het gaat om het genomen besluit. Dit gezien de afstand tussen hun woning en de coffeeshop en het gegeven dat zij geen zicht hebben op het pand.

Volgens de burgemeester van Amersfoort is door het plaatsen van een hekwerk voldaan aan de afstandseis van 250 meter. Dat geldt onder meer voor het middelbaar beroepsonderwijs dat in deze omgeving is gevestigd. Een coffeeshop op deze locatie is tevens niet in strijd met het bestemmingsplan. Ook wordt door de burgemeester aangenomen dat er geen aanleiding bestaat dat de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloedt. Dat geldt ook voor het woon- en leefklimaat.

AFSTANDEN Door het Huiswerkinstituut en andere bezwaarden is aangevoerd dat niet wordt voldaan aan de afstandseis zoals deze is opgenomen in het coffeeshopbeleid van de gemeente Amersfoort. Zo zijn volgens hen niet alle mogelijk looproutes bij de besluitvorming betrokken omdat geen rekening is gehouden met het feit dat mensen ook over de gazons op de Zonnehof kunnen lopen.

Ook is, volgens hen, bij de besluitvorming uitgegaan van een verkeerde ingang van het huiswerkinstituut waardoor niet wordt voldaan aan de eis van 250 meter ten opzichte van een mbo-vestiging. De Raad van State oordeelt dat de burgemeester terecht is uitgegaan van de afstand tussen de hoofdingang van het Luzac college. Het kan weliswaar voorkomen dat studenten met enige regelmaat gebruik maken van een andere ingang maar dat geen reden is deze ook mee te laten tellen in de besluitvorming.

HORECA De Raad van State oordeelt dat, in tegenstelling tot de bewering van de bezwaarden, dat het niet gaat om zwaardere horeca maar onder categorie A waaronder onder meer restaurants., snackbars en ijssalons vallen. Daarmee is een coffeeshop niet in strijd met het bestemmingsplan.

Ook de bezwaren tegen verkeers- en parkeeroverlast worden niet gedeeld door het rechtscollege. Aangevoerd werd dat verkeer en parkeren vaak overlast geven bij coffeeshops en de parkeergelegenheid op eigen terrein alleen maar tot meer verkeersonveilige situaties zal leiden. Aangegeven wordt dat de burgemeester voldoende is ingegaan op de parkeer- en verkeerssituatie en dat dit ook geen reden mocht zijn de vergunning te weigeren.

ZORGEN Door bezwaarden is aangegeven dat zij zich veel zorgen maken over de openbare orde. Een coffeeshop vinden zij niet vergelijkbaar met een snackbar of ijssalon. Zij wijzen op andere coffeeshops waar zich, in hun ogen, ernstige incidenten hebben voorgedaan. Voor de Raad van State weegt bij de afwijzing van deze bezwaren mee dat door zowel de politie als de wijkmanager een positief advies is uitgebracht over de komst van de coffeeshop. Ook komen er toezichthouders voor het pand en is daarom het plaatsen van bewakingscamera's niet noodzakelijk.