Regels voor mantelzorgwoningen versoepeld

AMERSFOORT De regels voor het gebruiken of ombouwen van bijgebouwen tot mantelzorgwoning zijn versoepeld, meldt de gemeente Amersfoort. Dit omdat mantelzorg steeds belangrijker wordt in onze samenleving.

De Rijksoverheid heeft het Besluit Omgevingsrecht (BOR) per 1 november 2014 gewijzigd waardoor mantelzorg binnen bestaande bouwwerken en bijgebouwen vergunningvrij is. Moest de aanvrager voorheen een uitgebreide ruimtelijke procedure hiervoor volgen, nu is dat niet meer nodig.

Het betekent dat het eenvoudiger wordt om een bijgebouw om te bouwen tot mantelzorgwoning of om een mantelzorgwoning te plaatsen bij een bestaande woning. Een mantelzorgwoning wordt niet meer gezien als een reguliere woning en kan daarom onder voorwaarden vergunningvrij geplaatst of verbouwd worden of met een ontheffing van het bestemmingsplan. Er mogen maximaal twee personen in een mantelzorgwoning wonen.

Voorheen was het verplicht om bijgebouwen terug te brengen in oude staat na beëindiging van de mantelzorg. Aangezien er in veel gevallen geen vergunning meer nodig is, stelt de gemeente ook nu geen eisen. Na beëindiging van de mantelzorg hoeven geen wijzigingen te worden aangebracht aan al gerealiseerde aan- of bijgebouwen. De mantelzorgwoning mag echter niet in gebruik worden genomen als reguliere woning.

In die gevallen waar nog wel een vergunning nodig is, bijvoorbeeld als er een tijdelijke eenheid wordt geplaatst, kunnen er nog wel eisen gesteld worden over het terugbrengen in de oude staat. Maar dan gaat het in de meeste gevallen om een tijdelijke eenheid waarvan het toch al de bedoeling is dat die weer wordt weggehaald.

Meer informatie op ww.amersfoort.nl/mantelzorg.