• Het Amersfoortse stadhuis

    BDU

Renovatie stadhuis: meer asbest, meer kosten

AMERSFOORT  En weer vallen de kosten van de renovatie van het stadhuis hoger uit dan verwacht. Na eerdere overschrijdingen laat het college weten - in een schrijven aan de gemeenteraad - dat de aangetroffen asbest wel eens erg in de papieren kan gaan lopen. Volgens een voorlopige schatting lopen deze extra kosten op tot zeker 120.000 euro. 
Het gaat hierbij alleen om een onderzoek naar de wijze waarop de asbest moet worden verwijderd.

Jeroen de Valk 

De zorgen zijn hiermee niet uit de wereld, want de asbest-kwestie leidt tot een sneeuwbaleffect. De eigenlijke renovatie moet worden uitgesteld. Met als gevolg dat de gemeente te maken kan krijgen met de stijgende tarieven in de bouwsector.

Het gebouw blijkt intussen niet meer te voldoen aan de voorschriften op het gebied van de brandveiligheid, als voorgeschreven voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De VRU dringt aan op tijdige aanpassingen, of de grootscheepse renovatie wordt uitgesteld of niet.

De externe deskundigen krijgen het budget van 120.000 euro om een keuze te maken uit vooralsnog twéé scenario's. Volgens het eerste wordt alle asbest verwijderd, ook als die onverwacht wordt aangetroffen. Alleen als 'de bouwkundige integriteit' in het geding komt, wordt geen actie ondernomen. ,,Denk aan asbest in funderingsstroken, dat alleen door sloop van het gebouw kan worden verwijderd.''
Volgens scenario nummer twéé komt er een 'asbestbeheersplan', wat betekent dat onverwachte asbestbronnen bij latere werkzaamheden alsnog zullen worden aangepakt.

Na het onderzoek, zo geeft het collegebericht ruiterlijk toe, blijft er sprake van 'risico op verborgen asbest' waarvan de omvang niet vaststaat, en blijft daarmee de toekomst ongewis.
De renovatie is al lange tijd omstreden. Enkele fracties, waardoor de vermoedelijke coalitiepartner GroenLinks, stemden eerder tégen de renovatie. Amersfoort2014 en de BPA maakten plannen voor sloop en bescheiden nieuwbouw.