• Een artist impression van de rondweg.

    Gemeente Amersfoort
  • Tegenstanders demonstreerden met 'Greeny Clowns' in het stadhuis.

    Jeroen de Valk
  • Tegenstanders van de bomenkap hielden 'een minuut stilte' op de Appelmarkt, september 2018.

    soesterkwartier.info

Rondweg blijft omstreden

AMERSFOORT Geen dossier zal een Amersfoortse wethouder meer hoofdpijn hebben bezorgd dan de westelijke rondweg. Na jaren van verhitte debatten is nog niet eens een begin gemaakt met de aanleg. Een stand van zaken met voor- en tegenstanders.

Jeroen de Valk

Wat was die rondweg ook alweer? Een tweeënhalve kilometer lange route van de Stichtse Rotonde naar de Amsterdamseweg/Birkstraat, met een autotunnel onder het spoor en een fietsbrug over het spoor. Er moeten 3600 bomen voor worden gekapt, hetzelfde aantal wordt later elders in de gemeente geplant ter compensatie. Wethouder Hans Buijtelaar acht de 'west-tangent' van belang voor de doorstroming van het verkeer naar onder meer de Wagenwerkplaats en Isselt, waar woningen zullen verrijzen. Het budget is vastgesteld door de raad op maximaal 68 miljoen.

Chris Mooiweer, woordvoerder namens Groen in Amersfoort, benadrukt dat zijn stichting na al die jaren van actie voeren nog steeds niet moe is. ,,We hebben het over een mooi gebied waar mensen graag komen om te recreëren en van de natuur te genieten. Het ligt ons na aan het hart. Dat bos zou dus moeten verdwijnen voor een ongelooflijk slecht plan.'' Waarom zou dat plan zo slecht zijn? ,,De rondweg moet de doorstroming bevorderen. Maar iedereen die deze wegen kent, weet dat die doorstroming eigenlijk al goed was en nog beter is geworden na de verhuizing van ziekenhuis de Lichtenberg. Door het aanpakken van bepaalde knooppunten kun je ook de doorstroming bevorderen, voor zover dat nog nodig is. Dat kost veel minder geld en dan hoeft er geen enkele boom te worden gekapt.'' Volgens Mooiweer is de rondweg 'een oplossing die op zoek is naar een probleem'. ,,De VVD wist het politiek te regelen en laat zich dit paradepaardje niet afpakken. Eén van de argumenten is, dat er nú een budget ligt van de provincie. Maar de noodzaak ontbreekt. Het is verspilling van belastinggeld.''

DASSEN Eind vorig jaar vonden tegenstanders een nieuw argument: de vermeende aanwezigheid van dassen rond het 'plangebied'. Bureau Waardenburg, dat op verzoek van de gemeente onderzoek verrichtte, concludeerde dat er nauwelijks dassen te vinden zijn, die bovendien geen gebruik maken van het plangebied om elkaar te bezoeken. Maar de stichting Groen in Amersfoort, waarin tegenstanders zich hebben verzameld, wijst op een ander onderzoek, verricht door de Dassenwerkgroep. De werkgroep vond sporen van meer dassen en vreest dat de dieren wel degelijk hinder gaan ondervinden. ,,De werkgroep bezoekt geregeld het terrein. Bureau Waardenburg komt maar af en toe kijken. De ecologen van dat bureau zijn generalisten zonder specifieke kennis van de das en de locatie.''

De tegenstanders lijken het hoogste woord te voeren. Maar voorstanders zijn er wel degelijk. Een meerderheid van de gemeenteraad ging in 2016 akkoord met de plannen. In de raadszaal zaten vorig jaar voorstanders van de 'WO' (westelijke ontsluiting) op de publieke tribune met een spandoek: 'WO is top / waar wachten we nog op'. Er waren bewoners bij van de Daam Fockemalaan, die de rondweg graag zien komen; daarmee verdwijnt de doorgaande route voor hun deur. Mik Borsten, vermaard duursporter uit Amersfoort, schreef op Facebook dat fietsers en wandelaars er op vooruit zullen gaan; zij krijgen immers aparte routes, en dankzij viaducten en bruggen verdwijnen kruispunten.

'AZIJNPISSSERS' Zelfstandig communicatieadviseur Jaap Hengeveld schreef een vlammend betoog op LinkedIn. Hij hekelt hierin de 'azijnpissers' die 'elk vindbaar detail' in de strijd werpen om het project 'te vertragen en te frustreren'. Hengeveld: ,,Voor een betere doorstroming en veilige fiets- en wandeltracés is een toekomstbestendige en nochtans op dit moment flinke investering noodzakelijk.'' Hij wijst op de snelle groei van de stad en de grote toeloop naar de dierentuin. Hengeveld ziet wel degelijk opstoppingen in het westen van Amersfoort. Hij noemt het kruispunt Birkstraat/Barchman Wuytierslaan, de spoorwegovergang bij de Daam Fockemalaan, de Stichtse Rotonde en 'de situatie rond Dierenpark Amersfoort op drukke momenten'.

Sonja Kloppenburg, woordvoerster namens het college, laat weten: ,,De gemiddelde snelheid in de spits zal zakken onder de tien kilometer per uur als we de westelijke ontsluiting niet aanleggen.'' De weg zorgt tevens voor 'een veilige spoorwegovergang', terwijl er uiteindelijk 'meer natuur zal worden gerealiseerd dan er verdwijnt'. De verhuizing van het ziekenhuis is wel degelijk meegenomen in de rekensommen. Ze waarschuwt dat bezwaarprocedures voor kostbare vertraging kunnen zorgen. ,,Bij dit soort projecten is tijd geld."

Twee zaken spelen nog op de achtergrond. De raad beslist eind deze maand of grond mag worden onteigend van het klooster Onze Lieve Vrouwe ter Eem en de Kabouterhut. Tot onteigening wordt overgegaan als met deze partijen geen overeenstemming kan worden bereikt. Op dinsdag 22 januari vond een rechtszaak plaats: mag de kap tijdelijk worden stilgelegd? Tegenstanders hadden hiertoe al een 'voorlopige voorziening' weten af te dwingen. De gemeente won en mag zodoende de eerste van 3600 bomen gaan kappen. De rechter had besloten dat de rondweg nuttig en noodzakelijk is, en dat de flora en fauna er geen hinder van zullen ondervinden.