• BDU Media

Ruim zes ton voor extra banen wijkteams

AMERSFOORT Het college gaat voorstellen om ruim zes ton uit te trekken voor de wijkteams. De zorgverleners, actief in alle wijken van Amersfoort, zouden kampen met een hoge werkdruk. Zorgwethouder Fleur Imming heeft een onderzoek laten instellen op verzoek van een aantal raadsfracties.

Jeroen de Valk

De uitkomst hiervan: het voorstel om 632.000 euro apart te leggen teneinde de werkdruk te verlichten. Het bedrag moet voldoende zijn om gedurende twee jaar vier extra voltijdbanen te betalen. De maatregel zou zo snel mogelijk moeten worden ingevoerd.

Op dinsdag 17 januari zal Imming dit voorstel neerleggen bij de gemeenteraad. Aangezien dan vrijwel zeker besluiten zullen worden genomen, is het waarschijnlijk dat de wijkteams vlot hun vier extra 'fte's' zullen krijgen.

Ook al omdat een motie voor verlichting van de werkdruk, eind vorig jaar, werd ingediend door maar liefst vijf fracties: Actief, de SP, de ChristenUnie, het CDA en D66. De motie werd met een meerderheid aangenomen.

Met een eensgezindheid die in de Amersfoortse politiek niet dagelijks kan worden gesignaleerd, stellen de genoemde partijen vast dat de sociale wijkteams 'een sleutelpositie innemen', maar structureel onder hoge druk hun werk moeten verrichten.

Uit een eerder onderzoek van de Rekenkamer was gebleken dat soms onnodig specialistische zorg wordt ingezet, als wijkteammedewerkers het werk niet meer aan kunnen. Dit leidt tot extra kosten en zorgt er ook voor dat de bedoelde 'laagdrempeligheid' verdwijnt. 

De Rekenkamercommissie erkent de problemen met de hoge werkdruk, maar wil toch dat de wijkteams méér gaan doen dan ze al doen. De indieners van de motie schrijven: ,,Het opvolgen van de aanbevelingen van de commissie is onverantwoord als dat niet gepaard gaat met een grondige analyse van de oorzaken van de hoge werkdruk, en hoe die kan worden verlicht.''