• Sportcomplex Amerena

    Gemeente Amersfoort

Ruzie dreigt over financiën Amerena

AMERSFOORT Een hoog oplopend conflict dreigt tussen sportwethouder Hans Buijtelaar en de fracties van het CDA en Amersfoort2014 in de Amersfoortse gemeenteraad. Het twistpunt betreft de financiële afwikkeling na de oplevering van het sportcomplex Amerena, en vooral het vermeende gebrek aan openheid van de wethouder.

Jeroen de Valk

Buijtelaar zou essentiële vragen niet beantwoorden. Om hem alsnog tot een reactie te dwingen, hebben de raadsleden Ben van Koningsveld (CDA) Ben Stoelinga (Amersfoort2014) een spoedgesprek aangevraagd.

De raadsleden schrijven alvast in de aanloop daartoe aan deze krant dat dit 'een stevig gesprek' zal worden. ,,We laten ons niet langer schofferen door deze wethouder. Al maanden vragen we om openheid over de financiële afwikkeling van de Amerena en de wethouder houdt zich stil.''

Het sportcomplex werd met vertraging opgeleverd, met als gevolg dat drie 'oude' zwembaden langer open moesten blijven. Daar hing een prijskaartje aan van zeven ton. Het college stelde dat dit kan worden gecompenseerd met lagere 'kapitaalkosten' van Amerena. Immers, de afschrijvingstermijn daarvan ging pas later in. Dat leverde bijna 9,5 ton op.

BOETE CDA en Amersfoort2014 zien dat anders. De afschrijvingstermijn wordt niet korter maar verschuift eenvoudigweg. Over tientallen jaren, aan het einde daarvan, moet die 9,5 ton alsnog worden neergelegd. Dus zou de aannemer die zeven ton als  boete moeten betalen.

Aanleiding tot schriftelijke vragen van de twee fracties. Onlangs kwamen de antwoorden van de wethouder. Hierin stelt Buijtelaar nogmaals dat de eventuele boete 'financieel is gedekt' door de lagere kapitaallasten. Maar hij beaamt ook dat er voor de gemeente geen sprake is van een voordeel, aangezien de afschrijvingstermijn simpelweg verschuift.

Op de vraag  waarom het college dan heeft gekozen voor een volgens de raadsleden 'zo gunstig mogelijke regeling voor de aannemer' - de boete wordt niet in rekening gebracht - antwoordt Buijtelaar kortweg 'zie vraag 1'. Hij verwijst daarmee naar het antwoord waarin te lezen was dat het ene bedrag door het andere wordt 'gedekt'.

Zo lijkt de wethouder zichzelf tegen te spreken. Of niet? Stoelinga en Van Koningsveld kijken uit naar hun spoedoverleg en schrijven aan deze krant: ,,De wethouder heeft de plicht de gemeenteraad actief te informeren zodat we onze controlerende taak kunnen vervullen!''