• De Amersfoortse raadszaal

    Jeroen de Valk

Ruzie over westelijke rondweg 

AMERSFOORT Voor- en tegenstanders van de westelijke rondweg staan tegenover elkaar met de hakken in het zand. Omwonenden, actievoerders en politici verzamelden zich massaal in de raadszaal, waar vrijwel geen stoel onbezet bleef. Er werd uitgebreid gesproken en gedebatteerd, maar de partijen kwamen geen millimeter dichter bij elkaar. 

Jeroen de Valk 

De voorstanders zijn van mening dat de aan te leggen rondweg een einde maakt aan talrijke files en onveilige situaties; met name de spoorwegovergang bij de dierentuin werd genoemd. Amersfoort is gegroeid en dus is er meer verkeer dat de ruimte dient te krijgen, zo simpel is dat. Het benodigde budget - bijna zeventig miljoen - ligt klaar, dus pák dat geld en ga aan de slag!

BOMEN De tegenstanders zijn al net zo stellig. ,,Zeventig miljoen voor een halve seconde tijdwinst, waar gaat dit over?'', werd er geroepen. Frans Prins (GroenLinks) wees op de drieduizend bomen die zouden moeten sneuvelen en de aantasting van Bos Birkhoven. Anderen zagen de das, de ringslang en andere diersoorten in gevaar komen. Peter de Langen van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort merkte op dat het verkeersprobleem in het westen van de stad wat hem betreft helemaal niet bestaat. Dus waarom zou je een rondweg aanleggen die leidt tot meer fijnstof en geluidsoverlast? 

Een tweede punt van onenigheid in het debat over de rondweg betreft de zin van een debat zelf. De coalitie, geheel uit voorstanders van de rondweg samengesteld, vond dat de discussies eigenlijk niet meer hoefden te worden gevoerd. De eerste plannen voor de weg door Bos Birkhoven en het Bergkwartier dateren al van een halve eeuw terug. Er is sindsdien onnoemelijk veel over gezegd, uitgezocht en gerapporteerd.

GEEN BEHOEFTE Raadslid Daniëlle van Wijngaarden (VVD): ,,Over de meeste onderwerpen is allang een besluit genomen! Ik heb geen enkele behoefte nog eens te praten over de noodzaak van de rondweg. Sommige mensen zullen blijven mopperen, maar je kunt het toch niet iedereen naar de zin maken.''

Ze kreeg bijval van enkele insprekers, die spraken van 'een handjevol hardliners' en 'een luidruchtige minderheid' die de procedure nodeloos vertragen, terwijl al die auto's maar in de file staan.Tegenstanders benadrukten echter keer op keer dat de wetten van de democratie met voeten zouden zijn getreden. Het college zou lijden aan een 'tunnelvisie' en niet openstaan voor argumenten. Raadslid Frans Prins (GL): ,,Ik heb gevraagd of de kosten van een goede variant van de rondweg kunnen worden doorgerekend; dat verzoek werd geweigerd.''

PETITIE Wethouder Hans Buijtelaar kreeg een petitie aangereikt met handtekeningen van 2200 omwonenden die zich allemaal tégen het plan uitspraken. Wat betreft deze burgers is de discussie nog lang net ten einde.De Nationale Ombudsman heeft zich inmiddels aan de kant van de coalitie geschaard. Volgens de ombudsman dient het standpunt van het college, dat immers op democratische wijze tot stand is gekomen, te worden gerespecteerd. Inbreng van buiten het stadhuis, ofwel 'participatieve democratie' kan zinvol zijn, maar is niet 'van gelijk gewicht'.

Kortom: de tegenstanders moeten de strijdbijl begraven, de route is gelopen en de weg kan er komen.Op 11 oktober volgt een financiële discussie met de gemeenteraad. Tegenstanders kunnen daarna alleen nog terecht bij de Raad van State.