• Lex van Lieshout ANP XTRA

'Schaf eigen risico voor minima af'

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort moet arme mensen die ziek worden, geen 'boete' opleggen. Dit laat de fractie van de SP weten in een motie. De SP stelt hierin voor om het eigen risico voor mensen met een minimuminkomen af te schaffen. 

Jeroen de Valk

Het voorstel zou de gemeente volgens een grove schatting een kleine twee miljoen kosten, maar anderzijds kunnen voorkomen dat mensen zorg gaan 'mijden' ofwel níet naar de dokter stappen omdat ze vanwege dat eigen risico te diep in de buidel moeten tasten.

In de motie schrijven de SP-raadsleden Marc Smits en Ad Meijer dat het verplichte eigen risico in de afgelopen jaren is gestegen, terwijl de zorgkosten van zieken en gehandicapten onverminderd hoog blijven. De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering aan voor minima via gezondverzekerd.nl. Alleen bij het duurste pakket is bij deze verzekering het eigen risico compleet meeverzekerd.

Vanaf 1 januari 2017 zou het eigen risico geheel uit alle pakketten van gezondverzekerd.nl moeten verdwijnen, vinden Smits en Meijer. De gemeente zou over voldoende reserves moeten beschikken om de kosten hiervan op te brengen. Niemand kiest er voor om ziek te worden; zoiets overkomt je en mag dus niet worden 'beboet'.

Wethouder Menno Tigelaar ziet er in eerste instantie weinig in. De landelijke regering overweegt ook al iets dergelijks, en dan zou Amersfoort maar voor de troepen uit marcheren. ,,Het college is hier vooralsnog geen voorstander van. We hebben hier in Amersfoort al een financieel vangnet voor mensen die te maken hebben met een opstapeling van kosten waaronder die zorgkosten en de eigen bijdrage.'' Tigelaar zal later uitgebreider stil staan bij deze kwestie in een schriftelijk antwoord.