• Piroschka van de Wouw

Schoolbesturen regelen onderwijshuisvesting samen

AMERSFOORT Amersfoortse schoolbesturen en de gemeente Amersfoort tekenen woensdag volgens de gemeente een 'bijzondere' overeenkomst. De scholen worden namelijk gezamenlijk verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Zij gaan de verbouwing en vervanging van schoolgebouwen voortaan met elkaar organiseren. Op 27 maart komen de schoolbesturen en onderwijswethouder Fatma Koser Kaya bijeen om deze samenwerking te bekrachtigen.

Wethouder Koser Kaya: ,,We hebben als schoolbesturen en gemeente lange tijd samen hard gewerkt aan deze unieke werkwijze voor toekomstbestendige schoolgebouwen. Geweldig dat we het resultaat ervan kunnen bekrachtigen. En ik draag in vol vertrouwen de zorg voor de schoolgebouwen over aan de scholen."

VIERJARENPLAN De gemeente draagt hiermee de uitvoering van haar taken voor onderwijshuisvesting over aan de schoolbesturen, die samenwerken in twee coöperaties. Eén voor het primair - en één voor het voortgezet onderwijs. Elke vier jaar leggen de coöperaties een investeringsplan voor aan de gemeente. In dit vierjarenplan worden de middelen verdeeld onder de schoolbesturen. De afspraken tussen gemeente en schoolbesturen gelden voor de komende veertig jaar.

ALLE GEBOUWEN VERVANGEN De taak die in deze veertig jaar voor de 21 schoolbesturen is weggelegd, is niet gering, meldt de gemeente. Alle ongeveer honderd schoolgebouwen in Amersfoort zijn in de komende veertig jaar aan vervanging of renovatie toe. De schoolbesturen zullen goed moeten samenwerken om het geld dat de gemeente beschikbaar stelt efficiënt en effectief in te zetten voor duurzame en toekomstbestendige huisvesting. Met als uiteindelijke doel dat alle leerlingen in Amersfoort ook in de toekomst onderwijs volgen in een optimale leeromgeving.