• Een ontwerp van de woonwijk in Liendert.

    Artist impression

Schoolterrein wordt woonwijk

AMERSFOORT De gemeente wil vaart maken met de bouw van 150 woningen in de wijk Liendert. Aan de Zangvogelweg 140, waar zich nu nog een schoolgebouw bevindt, moet na de sloop een woonwijkje komen: twee appartementengebouwen, een aantal parkeerplaatsen en nog een openbare instelling die voor levendigheid kan zorgen; denk aan een medisch of maatschappelijk centrum.

Jeroen de Valk

De raad ging unaniem akkoord met de eerste 'randvoorwaarden', vooral omdat dit alles strookt met de bouwopgave die de gemeenten zichzelf heeft opgelegd. Er moeten vóór 2021 alleen al zeker tweeduizend sociale huurwoningen bij komen.

Toch zijn er bezwaren van omwonenden, zo bleek bij een bijeenkomst, vorig jaar. Die betreffen vooral de hoogte van één van de flats. Deze woontoren moet negentien verdiepingen gaan tellen en gaat daarmee zestig meter de lucht in.

MEEPRATEN Meerdere raadsleden benadrukten dat deze omwonenden moeten kunnen meepraten en meedenken. Er zouden dan ook meer bijeenkomsten moeten plaatsvinden.

Ook bestaat er vrees voor parkeeroverlast en meer drukte op de weg. De wethouders Astrid Janssen (Ruimtelijke Ordening) en Menno Tigelaar (Wonen) menen dat al die vrees onterecht is. Uit een onderzoek van Profund/Schoonbeek, de projectontwikkelaar die de woningen wil gaan realiseren, zou zijn gebleken dat 21 woningen in de directe omgeving vanaf vier uur ´s middags maximaal één uur in de schaduw staan.

HOOGBOUW Er wordt momenteel gewerkt aan een 'Hoogbouwvisie', met alle plekken en voorwaarden. Het college stelt voor hier niet op te wachten, vanwege de grote vraag naar woningen.

Van parkeeroverlast zou geen sprake zijn aangezien er voldoende parkeerplaatsen op het terrein zelf worden aangelegd. De verdere verkeersdrukte zou ook meevallen, al was het maar omdat Ringweg Kruiskamp en de Van Randwijcklaan vlakbij zijn.

Met een ruime meerderheid nam de raad een motie aan waarin werd gevraagd om - op deze plek een elders - woningen in allerlei prijsklassen te vermengen: vrije verkoop, sociale huur en middeldure woningen. Zo moet worden voorkomen dat bevolkingsgroepen gescheiden van elkaar leven.

Wooncorporatie De Alliantie had al laten weten dat er twijfels zijn; huurders en kopers 'hebben of ervaren andere belangen en verantwoordelijkheden', hetgeen tot irritatie kan leiden. De wethouders en de corporatie staan niettemin open voor verdere gesprekken.

GYMNASIUM De flats worden niet aangesloten op aardgas en krijgen zonnepanelen. Dit strookt met de besluiten die in de raad werden genomen. Evenals het voornemen dat een derde van de woningen bestemd zal zijn voor de sociale huur.

Een mogelijke hindernis waar de gemeente géén invloed op heeft, is de verbouwing van het Johan van Oldenbarnevelt-gymnasium in het Bergkwartier. Gedurende die verbouwing zijn de leerlingen ondergebracht in het oude schoolgebouw aan de Zangvogelweg. Het is de bedoeling dat de verbouwing in de zomer van dit jaar gereed is, zodat de leerlingen kunnen terugkeren naar hun vertrouwde plek en het pand aan de Zangvogelweg kan worden gesloopt. Het college houdt echter er al rekening mee dat de oplevering van het gymnasium tot december dit jaar op zich laat wachten.