• BDU Media

SGLA boos over passeren inwoners bij Regionale Ruimtelijke Visie

AMERSFOORT De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is naar eigen zeggen verbijsterd over de voorgenomen besluitvorming over de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV). Op 27 juni nam de gemeenteraad het besluit om vaststelling van deze visie uit te stellen, omdat 'de noodzaak en haalbaarheid van concrete zaken in deze visie nader overleg in de raad vereisen en om voor voldoende democratische legitimiteit ook meer betrokkenheid van onze inwoners. Dit geldt waarschijnlijk tevens voor andere gemeenten.' De raad vroeg daarom om de genoemde datum van 1 december 2017 te vervangen door 1 juli 2018, om in de gelegenheid te zijn deze visie voor inspraak voor te leggen aan inwoners.

Een heldere en concrete afspraak, vindt SGLA: ,,Besluitvorming over een belangrijk thema als 'verdere groei van Amersfoort' tillen we over de verkiezingen heen én we gaan hierover het gesprek aan met de inwoners van de stad."

Nu wordt de besluitvorming plotseling gewijzigd. Het college wil nu de vaststelling van de RRV niet uitgestellen tot juli 2018, zodat de RRV niet voor inspraak aan de inwoners wordt voorgelegd. In het proces is participatie van inwoners bovendien uitgesloten. ,,De achterliggende gedachte is volgens het raadsvoorstel dat een regionale visie vaak te abstract wordt bevonden door inwoners en dat de gemeenteraden weten wat er leeft onder hun inwoners en daarom hun inwoners op de juiste manier vertegenwoordigen. Wij zijn hierover verbijsterd", schrijft voorzitter Peter de Langen in een brandbrief aan de gemeenteraadsleden. ,,Met het negeren van de eerder door de raad vastgestelde besluitvorming, wordt niet alleen de raad maar worden ook de inwoners niet serieus genomen, hetgeen impliceert dat inwoners te dom en niet in staat zijn input te leveren."

,,Wij zien dit als het bruuskeren van de inwoners én de raad en vinden dit een staaltje van ouderwetse regentenpolitiek." In de brandbrief vraagt de SGLA raadsleden om het oorspronkelijke besluit te handhaven, het besluit over de verkiezingen heen te tillen en inwoners serieus te nemen en hen te betrekken bij het thema.