• Reinier van Zutphen, de nieuwe Nationale Ombudsman, wordt beëdigd tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

    Bart Maat
  • Bert Vos
  • Bert Vos
  • Bert Vos
  • Bert Vos

SGLA opnieuw naar Nationale Ombudsman

AMERSFOORT De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) gaat opnieuw naar de Nationale Ombudsman. De aangesloten organisaties vinden dat rond de besluitvorming van de aanleg van de West-Tangent de gemeente haar eigen beleidsregels rond het participatieproces voor de burgers niet naleeft. ,,Bij de eerste keer dat we een klacht indienden, over de besluitvorming, verwees de ombudsman ons naar de gemeente om zelf op de klacht te reageren en met ons om tafel te zitten. Want het besluitproces was nog gaande. Een hoorzitting in augustus leverde geen resultaat op. In een reactienota werd alles afgewezen," legt SGLA-voorzitter Peter de Langen uit.

Bert Vos

Tijdens het hele proces werd niet op de inhoud ingegaan en heeft participatie weinig zin gehad, vindt de SGLA. De indieners van de klacht vragen de ombudsman een beoordeling te geven over het verloop van het besluitvormingsproces, de geboden inspraak op basis van de beleidsregels rond de bewonersparticipatie over het traject, de mate waarop de inspraak invloed heeft gehad op de besluitvorming rond de aanleg van de ontsluitingsweg, in hoeverre er sprake is van transparantie en een zorgvuldig proces rond de inspraak en de besluitvorming. De Langen: ,,Bij de behandeling door de gemeente liepen inhoud en proces sterk door elkaar heen, waardoor er een sluier werd opgetrokken en de feitelijke klacht niet aan bod kwam. We willen de gemeente confronteren met de nieuwe uitspraak van de Nationale Ombudsman. Die kan namelijk invloed hebben op het huidige bestemmingsplan rond de aanleg van de West-Tangent, een plan waar wij op tegen zijn. Wij hebben onze eigen variant voorgesteld. De huidige weg met aanpassingen, oftewel tien extra punten, de 10-plus variant."

FIJNSTOF Net als bij de aanleg van de Kersenbaan buitelen ook bij dit ingrijpende infrastructurele project de voor- en tegenstanders over elkaar. Zo kunnen de omwonenden langs de Daam Fockemalaan zich prima vinden in de plannen omdat de straat waaraan ze wonen een stuk rustiger wordt. De bewoners van de Beroemde Vrouwen buurt zijn echter minder enthousiast gezien de verwachte fijnstof en de geluidsoverlast. De Langen: ,,Naast de kosten, 67-miljoen euro, zien we een grote ecologische schade ontstaan waarbij 3000 bomen zullen sneuvelen en een deel van het bos Birkhoven wordt gesloopt. Er wordt dan wel gezegd dat er beplanting terugkomt, maar het wordt nooit meer hoe het was. Daarbij stijgt het aantal voertuigen, volgens onderzoeken, van 18.000 naar 28.000 per dag." Wat de SGLA steekt is dat van het ook nu bij het door de Raad gekozen plan, 7B geheten, flink is afgeweken, zoals een veel grotere parkeergarage bij de dierentuin dan gepland was. ,,Er is door het College een dergelijke grote waslijst van aanpassingen toegevoegd dat er van de oorspronkelijke variant nog maar weinig over is."

BESTEMMINGSPLAN De indieners hebben weinig vertrouwen in de steun van de coalitiepartijen. Die stemmen toch met meerderheid in met het college, denken ze. ,,Als we onze zienswijze hebben ingediend als reactie op het bestemmingsplan en daar gebeurt niets mee, dan stappen we naar de Raad van State omdat we grote twijfels hebben bij de manier waarop alles gaat en hoe de burger erbij betrokken wordt. De uitspraak van de ombudsman is daarbij erg belangrijk voor ons. Die komt over een paar maanden. De gemeenteraad beslist voorjaar 2016 definitief over de aanleg. Dus er is nog tijd. Ik sluit niet uit dat we de plannen van de gemeente tegen kunnen houden."