• Marc Smits, raadslid SP.

    Annemoon van Hemel

SP eist actie tegen 'huurexplosie'


AMERSFOORT De woningmarkt in Amersfoort gaat gebukt onder een 'huurexplosie'; dit concludeert de fractie van de SP in de gemeenteraad. Aanleiding hiertoe is een bericht in deze krant waarin wordt gemeld dat de huren in de stad in één jaar tijd met 15,4 procent zijn gestegen.

Jeroen de Valk

Wie in Amersfoort een woning wil huren, betaalt gemiddeld 11,83 euro per vierkante meter, per maand. Bij een woning van zeventig vierkante meter komt dat neer op een gemiddelde huur van 828 euro. De cijfers zijn afkomstig van Pararius, een online platform met informatie over het huuraanbod in Nederland.

Het nieuwe stadsbestuur van Amersfoort moet drastisch ingrijpen om deze 'huurexplosie' te stoppen, zo schrijft SP-Raadslid Marc Smits. Hij wil de kwestie nog deze maand aankaarten in de vergadering van de gemeenteraad.

'GROF GELD' Smits schrijft: ,,Voor steeds meer mensen wordt het onmogelijk om een betaalbaar huis te vinden. Een woning kopen is al vaak onhaalbaar, en de prijzen voor huurwoningen exploderen. Het stadsbestuur moet in actie komen om het tij te keren. Een betaalbaar huis is namelijk geen luxe, maar een recht.''

Het beheersen van huurprijzen lijkt vooral een landelijke kwestie. Smits ziet echter wel degelijk opties voor de gemeente Amersfoort. Hij stelt voor om bij elk nieuwbouwproject maximumhuurprijzen vast te stellen, alsmede een maximaal percentage waarmee de huur op termijn zou mogen worden verhoogd.

Nu wordt de woonmarkt volgens hem nog te zeer beheerst door 'beleggers die grof geld verdienen, over de ruggen van huurders'. Hij hekelt ook de landelijke overheid, die de argeloze huurders meer en meer in de armen van de genoemde beleggers zou drijven. Steeds meer mensen zijn overgeleverd aan 'de vrije markt', iets waar de SP een broertje aan dood heeft. 

MIDDELDUUR Volgens de cijfers van Pararius zijn de huurprijzen hoger dan ooit; hoger ook dan vóór de economische crisis die in 2008 inzette. De grote prijsstijgingen in Nederland als geheel zijn volgens de site met name ontstaan door de grote vraag naar woningen in het 'middensegment' en het geringe aanbod.

De 'middeldure' huren bedragen globaal 711 tot 1000 euro. Een grote groep Nederlanders moet dat bedrag neerleggen, aangezien ze te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar weer te weinig voor een hypotheek. 

De gemeenteraad besloot onlangs om projectontwikkelaars te verplichten om een-derde van nieuwe bouwprojecten beschikbaar te stellen voor de sociale huur. Dit plan werd weliswaar goedgekeurd, maar kreeg ook kritiek; zo vindt de VVD dat projectontwikkelaars niet te veel beperkingen moeten worden opgelegd. Allereerst, zo vinden de liberalen, moet er gewoon gebóuwd worden.

Ook gaan er stemmen op onder politici om vooral voor die middeninkomens te gaan bouwen; zo kan 'scheefwonen' worden tegengegaan. Ofwel: het verschijnsel dat iemand een sociale huurwoning bezet houdt terwijl hij daar eigenlijk te goed voor is gaan verdienen.

Dankzij meer middeldure woningen krijgen zij de kans om door te stromen. Een bijkomend voordeel: de huren van deze woningen kunnen eindelijk worden gematigd, zodra die woningen minder schaars zijn.