• Archief BDUmedia

SP vindt vragen onderzoek datalek niet goed

AMERSFOORT De SP-fractie in Amersfoort heeft schriftelijke vragen aan het college van b en w gesteld naar aanleiding van het datalek. Volgens de SP raken de vragen van het externe onderzoek de kern van de politieke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad niet, aldus SP-fractievoorzitter Ad Meijer.

,,De opdracht van het extern onderzoek is toebedeeld aan Verdonck Klooster & Associates (VKA), een bureau met een gespecialiseerde technische achtergrond. Gevraagd wordt onderzoek te doen naar de toedracht, vervolgstappen, context en het geheel te voorzien van conclusies en aanbevelingen gericht op voorkoming van herhaling (technische gedragsaspecten)", aldus Meijer.

,,De geformuleerde onderzoekvragen zijn absoluut van belang, maar raken de kern van de politieke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad niet. Voorop dient de staan of de verantwoordelijke Wethouder Zorg had behoren te weten wat zich op dat fatale moment had afgespeeld en ook wanneer zij ingelicht had moeten worden. Vervolgens is de vraag relevant waarom de Wethouder Zorg kennelijk niet is ingelicht voor 7 april. Tot slot zou antwoord gegeven moeten worden op de vraag of de Wethouder Zorg zodanige instructies heeft afgegeven dat ambtenaren wisten in overtreding te zijn toen zij de wethouder in de periode tussen 28 januari en 7 april niet informeerden", zegt Meijer.

,,De gemeenteraad dient allereerst te beoordelen of de Wethouder Zorg haar verantwoordelijkheid op een verantwoorde manier heeft ingevuld. De vertrouwensvraag is direct daaraan gekoppeld. Alle andere vragen en maatregelen, gericht op voorkoming van herhaling (technische gedragsaspecten) zijn een afgeleide daarvan. Zeer belangrijk, maar eerst moet het politieke bestuur geloofwaardig en op orde zijn. Daarna kan er orde op zaken worden gesteld.''