• Kleine zorgbedrijven gaan soms failliet. De personen op deze foto staan niet in verband met het genoemde bedrijf.

    Robin van Lonkhuijzen /BDU

SP: vragen over faillissement zorgbedrijf

AMERSFOORT De SP maakt zich zorgen over het faillissement van de Stichting Wijkverpleging. Het bedrijf ging deze maand failliet, met als gevolg dat 130 verpleegkundigen hun werk kwijt raakten. Ook loopt  de zorg gevaar voor enkele honderden cliënten van het bedrijf.

Jeroen de Valk

De fractie in de Amersfoortse gemeenteraad eist dat de gemeente zich inspant voor de gedupeerden: de werknemers moeten aan een nieuwe baas worden geholpen en de cliënten mogen niet zonder zorg achterblijven. Bij voorkeur blijven zij verbonden aan dezelfde, vertrouwde verzorgers.

De SP stelt dit in schriftelijke vragen aan het college van b & w. De partij vraagt daarin ook in hoeverre het faillissement de gemeente Amersfoort kan worden aangerekend. Gaat het hier over zorg die door de gemeente werd ingekocht?

SP-fractievoorzitter Marijke Jongerman: ,,We zien al langer dat de aanbestedingen en het inkoopbeleid in de gemeentelijke zorg de continuïteit in gevaar brengen.'' Zij verwijst hierbij tevens naar andere, kleinere zorgbedrijven die ook over de kop gingen.

'GEMEENTELIJK ZORGBEDRIJF' Op de achtergrond speelt mee, dat de SP al enkele jaren pleit voor één gemeentelijk zorgbedrijf. In deze krant legde Jongerman herhaaldelijk uit dat de thuiszorg goedkoper en vooral socialer zou worden als die minder aan de vrije markt wordt overgelaten.

Het idee is: haal de zorg weg van de commercie, en je maakt enkele kostbare managers en dure kantoren overbodig. Ook overbodig worden dan de vele aanbestedingsprocedures, alsmede de administratie die daarmee gepaard gaan. Volgens Jongerman verdween vorig jaar 22 procent van het budget van de thuiszorg naar 'overhead', ofwel: directies en gebouwen. ,,Drieënhalf miljoen gaan niet naar de werkvloer.''

Eén gemeentelijk zorgbedrijf zou ook de kwaliteit van de zorg kunnen verhogen. ,,Door de zorg zelf in handen te nemen, krijgen we meer invloed op de uitvoering. Ook hebben we dan geen last van bedrijven die failliet gaan en beunhazen in de zorg die snel een bedrijf oprichten en intekenen op een aanbesteding.'' In één moeite door kan dan ook de 'wethouders-norm' worden ingevoerd: een zorgmanager mag niet meer verdienen dan een wethouder.