• De SP wil dat Amersfoort de leegstand van winkelpanden gaat aanpakken en streeft naar een evenwichtiger aanbod.

SP wil aanpak winkelbestand Soesterkwartier

AMERSFOORT Wijkwinkelcentra zijn van groot belang voor vitale wijken en de sociale cohesie, schrijft de SP in een motie aan het college. Daarom wil de partij dat Amersfoort de leegstand van winkelpanden gaat aanpakken en streeft naar een evenwichtiger aanbod.

Bert Vos

Zowel aan de winkelstrip aan de Noordewierweg als in de Nieuwe Hof in Nieuwland is sprake van een krimp in het aanbod en leegstand dat tot verpaupering kan leiden, zegt de SP. Daarom vraagt ze om een leegstandsverordening en een investeringsprogramma. Want, is de boodschap, overlaten aan de markt werkt niet.

Volgens de verordening moeten college en eigenaren bij langdurige leegstand om de tafel gaan zitten om samen dit probleem te bestrijden. Dat kan volgens SP-raadslid Marijke Jongermans met tijdelijke invullingen en opknappen van het pand om te voorkomen dat leegstaande panden het aanzien van het winkelcentrum nadelig beïnvloeden. ,,Met subsidies kunnen kleine ondernemers worden gestimuleerd om naar wijkwinkelcentra te verhuizen."

RISICO ,,Als gemeente kun je ondernemers niet dwingen om zich ergens te vestigen. Wij zien geen heil in extra leegstandsregels en verplaatsingssubsidies. Uiteindelijk moet een ondernemer zelf kansen zien voor het beginnen van een bedrijf, ook met een winkel. Dit ondernemersrisico moet de gemeente niet, ook niet gedeeltelijk, op zich willen nemen", reageert VVD-raadslid Koos Voogt.

,,Wij betreuren de achteruitgang van het winkelbestand aan de Noordewierweg. Op de plek van de vroegere drogisterij komen nu appartementen. De vergunning is daarvoor al verleend en niet meer terug te draaien. In deze ontstane situatie was eerder overleg van de gemeente met winkeliers, omwonenden en pandeigenaar wenselijk geweest. Dit geldt ook voor vergelijkbare situaties in andere wijkcentra in de stad. Wethouder Yvonne Kemmerling heeft dat ook aan de raad toegezegd."

OVERHEIDSBEMOEIENIS Je ontkomt er volgens Voogt niet aan dat zich grote veranderingen voltrekken. ,,Er is sprake van concentratie in een aantal grotere centra. Ook de internetbestellingen hebben effect op de omzet van de doorsnee winkelier. Binnen die marktontwikkelingen moet kleinere winkels met vernieuwingen en een bijzonder assortiment hun plek en positie proberen te behouden. Overheidsbemoeienis lost dit lastige vraagstuk, naar gebleken is, niet op."

SLECHT IDEE Theo Swart van de winkeliersvereniging WAS in het Soesterkwartier zou graag zien dat de kleine ondernemer, zoals de groenteboer en de kaaswinkel, weer terugkomt. ,,We hebben geen grote leegstand, er staan nu twee panden leeg, maar we hebben wel een te eenzijdig winkelaanbod. Toen het Eemplein er kwam werden winkeliers gestimuleerd om die kant op te komen. Dat bracht alles in de achteruitstand. Er zitten hier nu wel avondwinkels, eettentjes en nog een supermarkt, gelukkig. Maar wij willen een nieuwe kern rondom de Emmauskerk, een wijkwinkelgebied. Dat er in het DA-pand nu vijf appartementjes komen voor studenten tussen de winkelpanden in, dat is een slecht idee. Er zijn genoeg andere geschikte locaties. Maar van zo'n eigenaar win je het toch niet. De gemeente mag zich weleens meer om de kleine ondernemers bekommeren. Wij staan daarom ook helemaal achter de motie van de SP."

Naast dat de terugkeer van het midden- en kleinbedrijf de buurt weer leven inblaast, is er ook het sociale aspect, betoogt de voorzitter. ,,Voor veel oudere mensen is het Eemplein te ver weg. Een winkelhart heeft voor hen een belangrijke sociale functie. Dat wordt door de gemeente zwaar onderschat."