• Bert Vos

SP wil actieve bestrijding winkelleegstand

AMERSFOORT De SP wil dat het Amersfoortse college leegstand in wijkwinkelcentra actief gaat bestrijden. De SP vindt dat overlaten aan de markt niet werkt. ,,Dit leidt onder meer in het Soesterkwartier en Nieuwland tot leegstand, krimp en verpaupering", schrijft de fractie op haar website. Met een twee sporen programma dat bestaat uit een leegstand verordening en een investerings-programma wil de SP dit tegengaan. ,,Een vergelijkbaar programma heeft eerder in de gemeente Oldambt al tot succesvolle resultaten geleid.''

Het eerste spoor, de leegstandverordening, dwingt het college en de eigenaren van langdurig leegstaande winkelpanden volgens de SP om samen aan tafel te gaan zitten. ,,Zij kunnen dan op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. Het voordeel van de leegstandverordening is dat ook onwillige pandeigenaren zich hier niet aan kunnen onttrekken."

,,Het college kan vervolgens de eigenaar in contact brengen met andere winkeliers, maar bijvoorbeeld ook met burgerinitiatieven die op zoek zijn naar een pand. Zo nodig kan ook een tijdelijke invulling voor het pand worden gezocht om te voorkomen dat leegstaande panden voor een negatieve uitstraling zorgen en zo het probleem alleen maar verergeren."

Het tweede spoor bestaat uit een investerings-programma. ,,Via subsidies kunnen solitaire winkels worden aangespoord om te verhuizen naar een wijkwinkelcentrum om zo het centrum te versterken. Ook voor verbetering van de uitstraling van panden kunnen subsidies mogelijk worden gemaakt."

In de gemeente Oldambt, een krimpgemeente, is het volgens de SP-fractie met deze twee sporen aanpak gelukt om de leegstand van winkels bijna te halveren. ,,Alhoewel Amersfoort geen krimpgemeente is laten sommige wijkwinkelcentra wel een vergelijkbare problematiek zien, en daarom denkt de SP dat deze aanpak ook in Amersfoort effectief kan zijn. De fractie hoopt voldoende steun te verwerven voor een motie die ze hiertoe indient bij de komende kadernota."