• Arjan Klaver

Sportief rondje Amersfoort tijdens politiek café ASF

AMERSFOORT Een beweegvriendelijke stad en een sportkaart voor jongeren naar IJslands model. Dit zijn de thema's van alweer het tweede politiek café dat de Amersfoortse Sportfederatie ASF op woensdag 25 oktober houdt in het KadECafé. De ASF wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Amersfoorters doen aan, genieten van, en winnen door sport. Dit kan door optimale sportomstandigheden te creëren voor iedereen.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, lanceert de Amersfoortse Sportfederatie ASF het initiatief om via een aantal 'politieke cafés' aandacht voor sport te vragen van de lokale politiek. Het programma is dus ook speciaal samengesteld voor raadsleden, fractievoorzitters en fractiemedewerkers van de Amersfoortse politieke partijen alsmede de bestuurders van de sportverenigingen in de keistad. Onlangs heeft de ASF haar "10-puntenplan voor de sport" opgesteld. Het plan van het overkoepelend samenwerkingsverband van de 120 sportverenigingen in Amersfoort, dient als inspiratiedocument voor de lokale politieke partijen bij het schrijven van een partijprogramma met een sportparagraaf. In het eerste politieke café, dat de nodige belangstelling trok, stond een van de andere onderwerpen uit het 10-punten plan centraal: 'Stimuleer en faciliteer sporttalent in Amersfoort.'

OMGEVINGSWET Komende woensdag is het KadECafé weer gevuld. Ditmaal worden twee andere punten uit het plan nader tegen het licht gehouden. „Onderwerpen die vallen of staan bij de bereidwilligheid van de gemeentelijke politiek", aldus Juliette van Balen, voorzitter van de ASF. „Deze avond speciale aandacht voor aan onder meer de groene en sportieve stad'. Steeds meer mensen sporten in de openbare ruimte. Om meer mensen te laten hardlopen, wandelen en fietsen is het belangrijk om de openbare ruimte zo in te richten dat ze uitnodigt tot bewegen en sporten. Maar liefst 41% van de Nederlanders sport in de openbare ruimte. Het betreft hier vooral hardlopen, fietsen en wandelen. De nieuwe omgevingswet vraagt gemeenten ook nadrukkelijk 'sportinclusief' te denken bij uitbreiding en herinrichting van de stad. De gemeente Amersfoort is een aantal jaren geleden begonnen met het aanleggen van beweegrondjes in de stad. Mart Reiling van Tracklandscapes laat zien hoe data een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van een beweegvriendelijke stad. Het tweede onderwerp die avond is 'Data en kennis delen'.

FRÍSTUNDSKORTÍD Naar voorbeeld van een succesvolle aanpak in IJsland, is de ASF voorstander van het invoeren van een zogenoemd 'frístundskortíd ́, ofwel een activiteitenkaart voor jongeren. Ninette Hasselt van het Trimbos Instituut komt met verrassende conclusies uit een onderzoek naar alcohol/roken onder jongeren binnen sportverenigingen, en geeft haar reactie op het IJslands model dat inmiddels al in 35 landen de eerste successen boekt. Ook dit tweede politieke café wordt ingeleid en gepresenteerd door journalist Arjan Klaver die uiteraard ook de paneldiscussie zal leiden. Het tweede politiek café wordt georganiseerd door de ASF op 25 oktober, aanvang 20.00 uur in KadECafe aan het Eemplein!