Sportveld Groene Huiskamer feestelijk geopend

AMERSFOORT Het sportveld aan de westoever bij Het Masker in Kattenbroek is klaar en daarmee zijn alle werkzaamheden aan de Groene Huiskamer afgerond. Op zondag 14 juni wordt dit gevierd met wijkbewoners van Kattenbroek en Zielhorst.

De leerlingenwijkraad uit Kattenbroek verzorgt in samenwerking met SRO de hele middag workshops zoals basketbal, voetbal en panna. Dit alles met muziek van Dj Indrissi. Van 14.30 tot 17.00 uur is er een concert met de Sixties Generation bij de vijver. Wethouder Bertien Houwing zal het multifunctionele sportveld om 13.00 uur openen.

De Groene Huiskamer is het gebied in Kattenbroek en Zielhorst waar de vijver middenin ligt. Het biedt volop ruimte voor recreatie, ontmoeting en het genieten van de natuur. Om dit gebied zo goed mogelijk te kunnen gebruiken, is met alle belanghebbenden een inrichtingsplan opgesteld. Burgemeester en wethouders hebben dit in 2009 vastgesteld. Het inrichtingsplan is in fasen uitgevoerd.

De afgelopen tijd is er flink gewerkt in het gebied om de laatste fase uit te voeren. Niet alleen is het sportveld geplaatst, ook werd de rand van de vijver aan de kant van Het Masker vernieuwd.

Eerder werden al andere verbeteringen in het gebied doorgevoerd. In de gele speelkooi in het Hoefijzerpark kwam een Pipo-basket. Er verschenen speelvoorzieningen bij het strandje en welkomstborden Groene Huiskamer met daarop gedragsregels. Tegenover kerk De Lichtkring kwam een ontmoetingsplek voor jongeren. Het winkelcentrum kreeg extra fietsklemmen.

Nu de werkzaamheden klaar zijn, blijven gemeente, bewoners, jongerenwerk en politie samenwerken in een beheergroep. Deze heeft na afronding van het werk een signalerende functie als het gaat om bijvoorbeeld overlast, gedrag en vandalisme.