• BDU Media

Stadhuis beticht van 'collectief geheugenverlies'

AMERSFOORT De onrust en ophef rond het 'datalek' duren voort. De gemeente liet een extern onderzoek uitvoeren, maar dat lijkt meer vragen op te werpen dan er worden beantwoord. Het juristenkantoor 3 Advocaten ontdekte dat ambtenaren het onderzoeksbureau van onjuiste informatie voorzagen.

Jeroen de Valk

Advocaat Jan Visscher van dit kantoor meldde dit aan het AD. Volgens het rapport werd er wekenlang gezwegen over het 'lekken' van vertrouwelijke gegevens van een kleine tweeduizend cliënten van wijkteams, omdat het vermoeden bestond dat de gemailde bijlage kon worden ingetrokken.

Volgens Visscher mailde een ambtenaar al vijf minuten na de verzending dat het terughalen van het bestand niet meer aan de orde was.

Ben Stoelinga (Amersfoort2014) acht het rapport weinig geloofwaardig, ook omdat er uit zou blijken dat zowel ambtenaren als politici aan een 'collectief geheugenverlies' zouden lijden. Van wat er gebeurde tussen het per abuis mailen van vertrouwelijke gegevens op 28 januari en het inlichten van wethouder Fleur Imming op 7 april lijken zij zich weinig te herinneren.

Niet alleen het externe onderzoek naar de gang van zaken rond het datalek staat onder vuur. Ook het rapport 'Onder Toezicht' van het bureau KplusV werd kritisch besproken in de raadszaal. Het bureau onderzocht waarom de raad pas in een laat stadium te weten kwam dat Amersfoort onder preventief financieel toezicht van de provincie zou komen te staan.

Het rapport was opgesteld aan de hand van een dossier dat deels geheim werd gehouden. Ben Stoelinga (Amersfoort2014) stelde voor een deel van het dossier openbaar te maken. Een week later stemde de raad daar unaniem mee in.

Hij kreeg zodoende inzage in een mailwisseling tussen de commissie die het onderzoek moest begeleiden en oud-wethouder Pim van den Berg. De laatste verliet voortijdig de commissie.

Pas na opheffing van de geheimhouding werd het Stoelinga duidelijk waarom Van den Berg afhaakte. Het raadslid schrijft aan deze krant: ,,Uit die emailwisseling blijkt dat de oud-wethouder zijn medewerking heeft opgezegd aan het onderzoek om drie redenen. Allereerst: het bureau stuurde Van den Berg pas na tweeënhalve maand een verslag van hun gesprek. Ten tweede: de oud-wethouder had een maand eerder aan zowel de griffier als de voorzitter van de begeleidingscommissie gevraagd waar het verslag bleef.'' Van den Berg wilde het zo snel mogelijk ontvangen, maar werd nog een maand aan het lijntje gehouden.

De derde reden is de wonderlijkste, volgens Stoelinga: het bureau maakte zich schuldig aan alweer een datalek. Stoelinga: ,,Toen het verslag na tweeënhalve maand eindelijk werd verzonden, stuurde het bureau het per abuis ook naar een verkeerd mailadres!''

Het raadslid vraagt zich af wat een onderzoek van zo'n kennelijk slordig opererend bureau waard is. Hij stelt tevens voor in een motie om de budgetten voor dergelijke externe werknemers onder de loep te nemen. Stoelinga constateert in deze motie dat de gemeente vorig jaar voor miljoenen aan extern personeel had uitgegeven, terwijl het college in 2013 had toegezegd dat het voornemens was om de inhuur van 'externen' te verminderen.