• Het Trapezium, het braakliggende terrein waar waarschijnlijk het nieuwe stadhuis komt.

    BDU

Stadhuis gaat vrijwel zeker naar Trapezium

AMERSFOORT Het Trapezium is de waarschijnlijkste locatie van het nieuwe stadhuis. Dit braakliggende terrein tussen de rotonde De Nieuwe Poort en het centraal station biedt veel ruimte en is uitstekend bereikbaar via alle vervoersmiddelen.

Jeroen de Valk

Bij een oriënterende ronde tekende zich al vlot een meerderheid af voor deze plek. VVD, D66, PvdA, BPA, DENK en de ChristenUnie hadden het Trapezium op één staan. CDA en Amersfoort2014 gaven echter de voorkeur aan de Wagenwerkplaats. Deze nieuw te ontwikkelen bouwlocatie zou een geweldige opkikker krijgen dankzij de komst van een stadhuis. Anderen vonden dat het stadhuis hier te weinig zichtbaar en vindbaar zou zijn.  

Niemand leek te porren voor een derde alternatief: de voormalige rechtbank op het Stationsplein. Wethouder Willem-Jan Stegeman was eind vorig jaar nog een nadrukkelijke voorstander van nieuwbouw op de plek van de rechtbank. Bij nader inzien is de kavel echter wel erg klein, wat betekent dat er 'in de hoogte' moet worden gebouwd. Omwonenden zitten niet te wachten op zo'n kantoortoren in hun achtertuin.  

'PRESTIGEOBJECT' Het plan om het oude complex te renoveren is nagenoeg van de baan. Bij zowat elke ingreep blijkt er weer meer asbest aanwezig te zijn dan gedacht, en ook de budgetten stijgen vervaarlijk. Alleen de SP pleitte voor een 'sobere renovatie'. Nieuwbouw werd door de socialisten afgedaan als een duur 'prestigeobject'.

Hiermee leek de kous af, ware het niet dat er nu een volgend onderzoek moet komen. Laat Stegeman dan twéé plekken onderzoeken of één? De meeste raadsleden vonden naast het Trapezium ook de Wagenwerkplaats zo gek nog niet. Enkelen drongen dan ook aan op twéé onderzoeken. Want anders  valt er weinig te vergelijken.

Dit leidde tot een discussie waarbij de wethouder bijna geëmotioneerd reageerde: een dubbel onderzoek kost maar tijd en geld! En intussen blijven grondeigenaren in onzekerheid. Deze reactie leidde weer tot ergernis bij enkele oppositiepartijen, waarop onder meer de VVD aandrong om toch eindelijk eens een keuze te maken. Er lijkt hoe dan ook een tweede ronde te komen, voordat de knopen worden doorgehakt.