• BDU Media

Stadhuis mogelijk in voormalig rechtbankgebouw Stationsplein

AMERSFOORT De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw of gerenoveerd stadhuis en heeft daarbij zeven mogelijke nieuwbouwlocaties onderzocht. Dat laat wethouder Willem-Jan Stegeman (D66) weten aan de gemeenteraad. Het voormalige rechtbankgebouw lijkt het meest kansrijk.

De locaties die werden onderzocht zijn de Wagenwerkplaats, Trapezium, voormalig rechtbankgebouw, De Hoef-West, De Nieuwe Stad, Eemplein 5, Podium (Vathorst, naast de A28).

Het huidige stadhuis lekt energie en door de indeling belemmert het de doelstelling van de gemeente om als organisatie efficiënter en flexibeler te werken. Ook is het gebouw niet goed toegankelijk voor bijvoorbeeld rolstoelen. In het coalitieakkoord 2018-2022 staat de opdracht een variantenstudie te doen naar aardgasvrije renovatie en energieneutrale nieuwbouw. Beide varianten worden vergeleken met de reeds gemaakte renovatievariant. Om een afweging te kunnen maken tussen de drie varianten is het voor de nieuwbouwvariant eerst nodig een geschikte locatie te vinden. De afgelopen maanden is daar onderzoek naar gedaan en dat heeft deze mogelijke locaties opgeleverd.

VOORMALIG RECHTBANKGEBOUW Het rechtbankgebouw scoort op de meeste gestelde criteria het beste; Het gebouw is goed bereikbaar, voldoet aan de uitgangspunten van het coalitieakkoord en is gemeentelijk eigendom. Dat maakt, in vergelijking tot de andere onderzochte locaties, dat sneller tot planvorming en realisatie over kan worden gegaan. De locatie Trapezium is de eerstvolgende om nader te bestuderen. De niet kansrijke locaties De locaties 'De Nieuwe Stad', 'De Hoef-West', 'Eemplein', Wagenwerkplaats en 'Podium' scoren op teveel criteria negatief, waardoor realisatie van een stadhuis niet realistisch lijkt. Daarom wordt geadviseerd om deze locaties niet nader uit te werken.

ASBEST De gemeenteraad besloot op in juni 2017 om de renovatie van het stadhuis in gang te zetten. Tijdens de voorbereiding werd veel meer asbest in het stadhuis aangetroffen dan verwacht, waardoor de renovatie complexer en dus duurder zou worden. Vervolgens is ook de aanbesteding uitgesteld, om consequenties van de asbestproblematiek eerst beter in kaart te brengen. Het college heeft daarna besloten om renovatie te heroverwegen en tegelijkertijd te onderzoeken of nieuwbouw een alternatief kan zijn. In het coalitieakkoord 2018-2022 is geconstateerd dat nieuwbouw de mogelijkheid biedt voor een volledig energieneutraal stadhuis en dat nieuwbouw een impuls kan geven aan de directe omgeving bij gebiedsontwikkeling. Om een gedegen en vergelijkbare heroverweging te kunnen maken, wordt vóór de zomer van 2019 onderzoek gedaan naar een variant 'aardgasvrije renovatie' en een variant 'energie neutrale nieuwbouw'.

In de Ronde op 11 december wil het college met de raad in gesprek over de vervolgstappen in het variantenonderzoek. Onderdeel van het gesprek is ook hoe ze de komende jaren omgaan met het huidige stadhuis.