Stadsbrede bijeenkomst groene Elisabethlocatie

AMERSFOORT Op het voormalig Elisabeth ziekenhuisterrein (aan de Ringweg Randenbroek en de Heiligenbergerweg) komt een heel nieuw stadspark. Het inrichting-en-beheerplan voor dat park is in 2013 gemaakt tijdens een unieke samenwerking van ambtenaren en bijna honderd Amersfoorters. Op 19 mei wordt tijdens een stadsbrede bijeenkomst verder gesproken over de uitwerking van de plannen.

De stichting Elisabeth Groen nodigt alle stadsgenoten uit die zich betrokken voelen bij een groene Elisabethlocatie om mee te praten op 19 mei. Dit kan vanaf 19.30 uur (inloop 19.00 uur) in de Van Voorthuysenschool, Heiligenbergerweg 185 (naast kinderboerderij De Vosheuvel). Wie die avond wil meepraten, dient zich van tevoren aan te melden viast.elisabethgroen@gmail.com. De organisatie hoort dan ook graag in welke van de onderdelen iemand geïnteresseerd is. Wie is verhinderd op 19 mei, maar wel graag aanwezig wil zijn bij een vervolgbijeenkomst, kan ook een e-mail sturen.

WITTE VLEKKEN De technische tekening voor de inrichting van het park (het zogenoemde Bestek) wordt op dit moment gemaakt. In het plan zijn enkele 'witte vlekken' opgenomen. Dit zijn gebieden die in de loop der jaren vorm zullen krijgen met inbreng van bewoners.

Op 19 mei wordt onder andere gesproken over: De 'nutstuinen', het geplande hondenlosloopgebied, het blote-voeten-pad en de oriëntatietafel en de toegangspoort.

Meer informatie over het toekomstige park is te vinden op de website www.elisabethgroen.nl.