• Anouk van Ravenhorst (l) en Willemieke van den Brink - Gouwentak. 

    Arjan Klaver

Stadse Fratsen: dromen, denken, uitvoeren

AMERSFOORT De Stad Amersfoort verhaalt over gezelschappen die voor de betrokkenen een rusthaven zijn in een hectische wereld. Sommige gezelschappen zijn al eeuwenlang actief. In de 33ste aflevering gaat Stadse Fratse de nudge ontdekken.

Arjan Klaver

Sinds het begin van deze eeuw heeft het afnemend belang van traditionele instituties als het huwelijk en de kerk zich doorgezet. Individualisering dus. Dit is een proces waarbij elk individu zelf het centrum van zijn of haar denken, handelen en integratie in vrijheid centraal stelt. Het is belangrijk om zelf dingen te kunnen beslissen, om een opwindend leven te leiden, iets in het leven te bereiken en je persoonlijk te ontwikkelen.

Maar er is zeker een groep mensen die daar anders naar kijkt. Zij vrezen dat de individualisering teveel nadruk legt op het individu met als resultaat dat deze ontwikkeling leidt tot een verlies van sociale cohesie. Zij hebben dus alle ammunitie in stelling gebracht als tegengif voor het individualisme. En zo is het zogenoemde 'communitarisme' ontstaan. Dit fenomeen gaat uit van het groepsbewustzijn. De gemeenschap is belangrijker dan het individu en de mens wordt benaderd als een onderdeel van een geheel. Zonder een gezamenlijke samenleving kan er geen ontwikkeling van het individu plaatsvinden. Dit fenomeen is te ontdekken bij met name creatieve ondernemers. ,,Onze ambitie is om een plek te creëren waar creatieve gelijkgestemden kunnen sparren en brainstormen met andere ondernemers."

VRAAGSTUKKEN Dit zegt social designer Willemieke van den Brink-Gouwentak. Zij stond samen met fotograaf en videograaf Anouk van Ravenhorst aan de wieg van het Keicollectief: een netwerk voor ondernemers in de creatieve sector in en om Amersfoort. „Het is onze droom om meer ontmoetingen te creëren tussen creatieve ondernemers uit Amersfoort", steekt Van den Brink van wal. Na haar grafische studie in Zwolle kwam zij in Amersfoort terecht waar zij na twee jaar ondernemerschap in Zwolle verder ging in Amersfoort. Per toeval kon ze een kantoorruimte aan de Muurhuizen delen met Van Ravenhorst. „En daar is ook het plan geboren om met het Keicollectief aan de weg te timmeren. Een collectief voor creatief gelijkgestemden die tijdens hun ondernemerschap tegen heel wat vragen aanlopen. Het idee dat werkenden steeds minder 'werknemer' en steeds meer 'ondernemer' moeten worden, wordt misschien wel het sterkst gerealiseerd in de creatieve industrie. Creatieven hebben ambitie en liefde voor hun vak en zijn daarom bereid veel te accepteren. Misschien iets te veel. Het gesteggel met de opdrachtgever over het voorgestelde offertebedrag of de eindafrekening is iets wat je vaak hoort in de creatieve sector, net als de opmerking of het niet met wat minder uren kan." En zo kunnen de initiatiefneemsters van het Keicollectief nog meer voorbeelden noemen. Zeker als het gaat om arbeidsomstandigheden, het vaak niet verzekerd zijn voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid en een geringe pensioenopbouw.

VUURPIJL „Laten we elkaar inspireren, motiveren en ervaringen uitwisselen om zo het beste uit onszelf te halen", rolt het over de tong van de eveneens welbespraakte Van Ravenhorst. „Onze ambitie is om een plek te creëren waar je kunt sparren en brainstormen met andere creatieve ondernemers. Het Keicollectief is een plek waar we onze deelnemers een podium bieden. Met gezellige vrijdagmiddagborrels, inspiratie lunches, onderlinge workshops, een online community van creatieve ondernemers uit Amersfoort. Er zit veel potentie in deze stad met al haar eenpitters die actief zijn als designer, tekstschrijver, fotograaf, modeontwerp, architectuur en ga zo maar door. Met dit collectief leggen we onderlinge verbindingen. Vergelijk het met een vuurpijl die uit een verzameling van bestanddelen bestaat. Wanneer alles bijeen is gebracht is er slechts een 'nudge', ofwel een klein zetje, nodig om het lontje te ontsteken, zodat het vuurwerk in z'n volle glorie te zien is. En de nudge bieden wij met het gehele Keicollectief."

GELIJKGESTEMDEN In een relatief korte tijd hebben zich inmiddels ruim 45 creatieven gecommitteerd aan dit collectief. „We houden vast aan slechts een ongeschreven regel", duidt Van den Brink. „En dat is dat dit collectief beslist geen visitekaartjes ruilshow is. We willen voorkomen dat het een netwerkborrel is waar iedereen die zonder werk zit naartoe komt. We willen juist een plek zijn waar nieuwe samenwerkingen uit voortkomen. Daarnaast is het collectief 'onaf', we nodigen deelnemers uit om samen met ons het Keicollectief vorm te geven, zodat het van ons allemaal wordt. Wat dat betreft is tijdens de maandelijkse borrel of lunch veel ervaring en kennis aan boord. Natuurlijk willen we dit netwerk straks uitbouwen in een groot pand waar iedere creatieveling een eigen werkruimte heeft. We gaan het met alle creatieve keien hopelijk realiseren. Dromen, denken en dan uitvoeren….Je kent het wel."