• Ben Montfrooij (l) met Martin Frigerio aan de andere kant van de tafel.

    Arjan Klaver

Stadse Fratsen: oerdrift om te postzegelen

AMERSFOORT De Stad Amersfoort verhaalt over gezelschappen die voor de betrokkenen een rusthaven zijn in een hectische wereld. Sommige gezelschappen zijn al eeuwenlang actief. In de alweer 32ste aflevering gaat Stadse fratsen scoren.

Arjan Klaver

De Engelsman Rowland Hill bedacht in 1837 het systeem om de afzender van een brief de kosten voor het vervoer te laten betalen. Dit bewijs van betaling kreeg begin 1840 een plaats op een enveloppe. Een tiental jaren later zag de term filatelie het levenslicht. Een van de oerdriften van de mens is immers het verzamelen van eetbare dingen, zoals bessen en dieren. De oerdrift kreeg een nieuwe dimensie in de vorm van het verzamelen van postzegels. Ook in Nederland. Voor menig postzegelverzamelaar is het pure ontspanning om op zondag, bij het zien van kleine gekleurde plaatjes tussen een pincet, het venster te openen op de grote, nog onbekende wereld. Alleen, het aantal mensen met het DNA voor dit verzamelinstinct, krimpt echter door de vergrijzing. „En dat is ook niet aan ons voorbijgegaan", aldus Ben Montfrooij.

KAN VERKEREN Montfrooij, die oorspronkelijk lid is geweest van de inmiddels ter ziele gegane postzegelclub De Loep in Woudenberg, is voorzitter van de Amersfoortse Filatelisten Vereniging dat opgericht is in 2004. De club is ontstaan uit de fusie van twee verenigingen: de Philatelistenvereniging Amersfoort, opgericht in 1939 en postzegelclub De Kei die op haar beurt in 1969 het levenslicht zag. Maar ook in de wereld van de postzegels kan het, geheel naar de lijfspreuk van Bredero, verkeren. „Om het nog ingewikkelder te maken is De Kei een afsplitsing van de Philatelistenvereniging Amersfoort", legt Montfrooij uit. „Doordat een aantal ego's elkaar niet konden verdragen, is De Kei ontstaan. We hebben voorts een kwart eeuw gescheiden geleefd. Daarna hebben we elkaar dankzij een nieuw bestuur weer weten te vinden met de oprichting van de Amersfoortse Filatelisten Vereniging als resultaat. Door vergrijzing en het natuurlijk verloop neemt het aantal leden af. Met 96 mannelijke en vrouwelijke leden proberen we evengoed de kennis op het gebied van de filatelie te vergroten en het verzamelen van postzegels en andere filatelistische objecten te bevorderen. Bovendien stellen we alles in het werk om de jeugd kennis te laten nemen van de filatelie en behulpzaam te zijn bij het opzetten van een beginnende verzameling. Tegenwoordig hebben we onze clubavonden in De Bron, een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Amersfoort in het stadsdeel Rustenburg. Een prima stek want in de vorige kerk mocht op onze avonden geen alcohol geschonken worden. Door dat gemis hebben aardig wat filatelisten hun lidmaatschap opgezegd."

TANDJES Commissielid Martin Frigerio, die met zijn 64 lentes de jongste vertegenwoordiging is van de club, vertelt voorts dat een keer in de maand de zaal om 19.00 uur open is voor de clubavond. „Dat is elke keer op de maandagavond. Na de inloop begint de bijeenkomst die we duiden met het begrip vergadering. Dan wordt er gepostzegeld om te scoren. Een groot deel van de leden verzamelt postzegels over een bepaald thema. Soms zelfs in plaats van Nederlandse zegels. Zo zijn er verzamelingen kastelen en burchten uit het Midden-Oosten, Spanje, San Marino of Andorra. Het spannende is dat deze niet voor het oprapen liggen, zoals vogel- of vissenpostzegels. Met een loep en een pincet wordt de kwaliteit van de zegel gecontroleerd. Het gaat om de tandjes, de kleur en het papier. Er mag geen beschadiging zijn. Bovendien wordt er in deze handel veel gefraudeerd, zoals twee zegels die op elkaar zijn geplakt waarvan een zegel nog alle tandjes heeft. En daar moet je op letten. We noemen overigens geen prijzen want anders krijgen we van onze echtgenoten op ons donder. Het is ten slotte wat de gek ervoor over heeft. De prijzen kunnen oplopen naar honderden euro's zoals betaald wordt voor een postfriszegel. Postfris betekent in de filatelie dat een postzegel zich in dezelfde toestand bevindt als deze aan het loket van het postkantoor werd verkocht. Het gaat er dan vooral om dat de oorspronkelijke gom nog op de postzegel zit en dat er geen postzegelplakker op zit. Ook speelt een rol dat een postzegel zijn drukglans verliest als deze in het water heeft gelegen om af te weken.
Daarna is het tijd voor het spelletje bingo. Daar is altijd veel animo voor, want er zijn heel veel leuke postzegelprijzen te winnen. Mijn vrouw staat altijd versteld van mijn enthousiasme, want eigenlijk heb ik niets met spelletjes."

UITSTAPJE De leden van deze exquise club hebben behalve hun plezier en scoringsdrift, ook jaarlijkse uitstapjes, zoals bijvoorbeeld naar postzegelbeurzen. „We huren dan een bus", aldus Montfrooij. „Erg gezellig zo met z'n allen. We hebben in De Bron ook onze jaarlijkse sinterklaasavond waar onze partners bij zijn. Er is echter geen mogelijkheid om een dansje te doen. De leeftijd is tegenwoordig zodanig dat niemand zich eraan waagt. Het verzamelen vergrijst. Het is niet anders."