• Er is nu ook een zogenaamde krachtgroep in Amersfoort Noord.

    Stichting Zijweg

Stichting Zijweg helpt slachtoffers van partnergeweld

AMERSFOORT Stichting Zijweg is opgericht in 2005 en is een stichting voor en door slachtoffers van (ex)partnergeweld. De stichting geeft de vrouwen op beleidsniveau een stem door met beleidsmakers in gesprek te gaan. In verschillende plaatsen in Nederland zijn er krachtgroepen. Deze krachtgroep geeft slachtoffers ondersteuning door ervaringsdeskundigheid. Zo worden er bruggen gebouwd tussen slachtoffers en professionals. Er is nu ook een krachtgroep in Amersfoort Noord.

Bianca van der Linden-Snel

 

De krachtgroep is voor vrouwelijke (ex-)slachtoffers van (ex-)partner geweld en/of stalking en voor omstanders die vragen hebben en zoeken naar antwoorden. Tijdens de krachtgroep wordt kennis en ervaring gedeeld met als doel het versterken van eigen kracht en het (terug)vinden van eigenwaarde en zelfstandigheid.

 

ERVARING Twee ambassadeurs hebben hun hervonden kracht gebundeld en zijn gezamenlijk vrijwillig in juli 2017 gestart met de krachtgroep in Amersfoort. ,,Wij zijn inmiddels sterk genoeg om anderen te helpen en onze ervaring te delen. Mijn therapeut heeft mij toen ook, stap voor stap, uit mijn isolement gehaald. Als ervaringsdeskundige, ambassadeur van de stichting en vanuit de eigen praktijk zien wij om ons heen vrouwen die nog in deze situatie zitten en zich alleen voelen staan. Alleen vanuit een eigen ervaring kun je vrouwen helpen en je in de problematiek verplaatsen. Schaamte, angst, kinderen, dat maakt het erg moeilijk. Veelal weet de buitenwereld niets."

EIGENWAARDE ,,In de krachtgroep willen wij deze vrouwen kracht geven om zo hun eigenwaarde op te bouwen. Door samen te komen kunnen er ervaringen worden gedeeld en de juiste professionals worden gekoppeld. Vanuit eigen ervaring weten wij tegen welke problematiek ze aanlopen. De aantijgingen gaan veelal door, het stopt niet vanzelf. Advocatenkwesties, complexe omgangsregelingen met kinderen, de problemen met (ex-)partners met een narcistische persoonlijkheidsstoornis of borderline stoornis, het wordt met elkaar gedeeld. Als er kinderen in het spel zijn is er veel aandacht voor het belang dat beide ouders contact houden met de kinderen en ouders onderling moeten blijven praten. Dat is echter niet altijd meer mogelijk of het beste. Veilig opgroeien, dat is belangrijker. Daar zit de complexiteit. Het is niet de bedoeling om een vader of moeder buiten spel te zetten. Het is kiezen tussen twee kwaden. Kinderen kunnen in beiden gevallen worden beschadigd. Er wordt weinig rekening gehouden met het verleden van de slachtoffers. Stilhouden heeft geen nut. Het ligt niet aan hen", aldus de vrouwen.

In de krachtgroep is er ruimte voor het delen van verdriet maar er wordt voor gezorgd dat de vrouwen altijd blijer weggaan dan ze naar binnen zijn gekomen. De vrouwen maken zelf hun beslissingen, maar door het opbouwen van een netwerk staan de vrouwen sterker.

 

Meer informatie is verkrijgbaar via krachtgroepamersfoort@stichtingzijweg.nl

w [www.stichtingzijweg.nl