• BDU Media

Stoelinga blijft pleiten voor behoud hbo in Amersfoort 

AMERSFOORT Hbo-instituten en hun studenten dragen bij aan een levendige cultuur in de stad. Amersfoort is daarom gebaat bij hbo'ers die zich er vestigen, onderzoek verrichten, stages lopen en een bijdrage leveren aan het sociale en culturele leven. Om deze redenen zou de gemeente zich meer mogen inspannen om die opleidingen te behouden voor de stad.

Jeroen de Valk

Een motie met deze strekking werd ruim een half jaar terug aangenomen door de gemeenteraad. Sindsdien werd er echter weinig meer vernomen over dit onderwerp. Aanleiding voor Ben Stoelinga (Amersfoort2014) om zich in schriftelijke vragen te wenden tot het college van b en w.Hij vraagt hierin: heeft het college de zorgen van de gemeente voorgelegd aan het bestuur van de Hogeschool Utrecht (HU)? Is ook het bedrijfsleven bij de gesprekken betrokken? En: ,,Wanneer kunnen we een uitgebreid verslag van het college verwachten over de opbrengsten van deze aangenomen motie?'' 

MIDDELOO De motie werd op 27 juni 2017 ingediend door het CDA, de VVD, de ChristenUnie en Stoelinga's partij. Het voorstel kreeg op die dag een meerderheid in de raad. De indieners constateren hierin dat de HU in 2017 enkele fulltime studies heeft verplaatst van Amersfoort naar Utrecht.De gemeente Amersfoort heeft officieel geen zeggenschap over de HU maar kan wel in gesprek treden met het bestuur. Stoelinga: ,,Het college werd opgeroepen om samen met de gemeenteraad, het bedrijfsleven en het hbo een proces te starten dat tot doel heeft om het hbo in Amersfoort te versterken. Is dit proces inmiddels gestart en welke concrete stappen zijn hierin gezet?''

Amersfoort heeft een reputatie te verliezen als hbo-stad. Veel toonaangevende Amersfoorters kwamen ooit als student naar de stad, onder meer om hier Creatieve Therapie te studeren aan de school die toen Middeloo heette. Thans, vele fusies later, is de opleiding als enige sociaal-agogische hbo-opleiding in Amersfoort gebleven.