• Cees Wouda

Strijdbaar voor De War

AMERSFOORT Diana Wildschut en Harmen Zijp stonden nog altijd fier overeind en strijdbaar als voorheen, ondanks het feit dat ze eerder op de dag gehoord hebben dat hun plan voor De War, de broedplaats voor cultuur, kunst, techniek en milieu-initiatieven niet verkozen werd door het college.

Gebruikers en betrokkenen hadden zes ton bijeengebracht met hulp van vele Amersfoorters die hun initiatief steunen. Het college koos zakelijk en liet hun reeds getoonde en nog verwachte bijdrage aan de maatschappij links liggen. Binnen een paar uur waren een kleine honderd mensen bereid gevonden om mee te denken over de vraag hoe dit besluit terug te draaien. Argumenten werden gescherpt, een plan voor de komende twee weken uitgewerkt.

Raadslid Roel Mulder: ,,Op 11 oktober heb ik in de raad een interpellatie aangevraagd om dit plan van het college van tafel te krijgen; we moeten ook op de publieke tribune laten zien dat Amersfoort dit niet laat gebeuren."

Het werd duidelijk, het gaat druk worden in het Stadhuis. Het collectief is te vinden op Facebook: InDeWar.

DE WAR De War is gevestigd in de oude luciferfabriek aan de Eem uit 1881, een fabriekscomplex dat later onder meer dienst deed als productiefaciliteit van de Nederlandse Kleurstoffen Industrie en ook wel bekend is onder de naam van de laatste eigenaar Warner en Jenkinson. Momenteel is het complex in eigendom van de gemeente Amersfoort, en heeft het een onzekere toekomst als pand met sloopbestemming. Naast de War bevinden zich op het fabrieksterrein verschillende andere bedrijven en ateliers.