• Het middelpunt van de wijk.

    Wijkcentrum ’t Middelpunt

't Middelpunt van Zielhorst

ZIELHORST Veel van wat er in Zielhorst gebeurt, vindt plaats in en rond 't Middelpunt, het wijkcentrum aan het Spinetpad. 't Middelpunt is eigendom van de Stichting Alevitisch Cultureel Centrum. Dat is ook de naam die boven de ingang staat. De Stichting ACC exploiteert 't Middelpunt als het wijkcentrum voor Zielhorst en wordt daarbij van harte gesteund door het WijkBewonersTeam (WBT) Zielhorst.

In 't Middelpunt kunnen belangstellenden naai-, keramiek- of EHBO-lessen volgen. De bridgeclub en de tafeltennisclub Middelpunt spelen er. SRO geeft bewegingslessen. STOGA organiseert informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten voor ouderen, onder meer van Turkse afkomst. Indebuurt033 houdt er een infospreekuur. Het Middelpuntkoor, Gospelkoor Testify, en Jammin repeteren er. De King Arthur Groep begeleidt iedere dag groepjes (licht) dementerende ouderen. Tweemaal per maand wordt er gekookt en gegeten bij Kitchen Delicious. Ook tweemaal per maand kunnen de kinderen uit de wijk heerlijk knutselen bij de Kinder-instuif. Op elke laatste zaterdag van de maand is er het gratis Muziekcafé. En elke zondag maken 's ochtends de geloofsgemeenschap De Aar en 's middags de Alevitische Bektasi Cultuur Vereniging gebruik van het gebouw.

DAGELIJKSE INLOOP We streven ernaar om elke dag open te zijn, vanaf ongeveer kwart voor 9 tot 's avonds een uur of 10. In die periode kunt u binnenlopen voor een (gratis) kopje koffie of thee en een gezellig praatje (mits er een vrijwilliger aanwezig is). Ook kunt u gratis aansluiten bij bij activiteiten in de foyer: op maandagochtend wordt er gehandwerkt (breien, haken, borduren), op dinsdagochtend worden er spelletjes gespeeld of puzzels gelegd. Op woensdagochtend oefenen mensen met een buitenlandse achtergrond in het spreken van Nederlands. En elke donderdagmiddag komt er een groepje ouderen bij elkaar voor diverse activiteiten.

Zodra het weer warmer wordt zetten we een terrasje buiten. Ook kijken we dan uit naar het zomerwijkfeest dat dit jaar op 3 juli zal worden gehouden.

INCIDENTELE ZAALVERHUUR Groepen die een bijeenkomst willen houden kunnen een zaal huren. Zo worden de wijknetwerkbijeenkomsten eens per kwartaal altijd in 't Middelpunt georganiseerd. Meer informatie: MiddelpuntZielhorst@gmail.com

VRIJWILLGERS Wat niet veel mensen weten is dat 't Middelpunt volledig gerund wordt door vrijwilligers. En daarvan kunnen we er altijd meer gebruiken! Liefst hebben we voor elke dag drie of vier vrijwillige gastvrouwen en -heren. Bel met Margriet Guiver-Freeman (0611 380 349) over de mogelijkheden.

BUURTBUDGET EN #INDEBUURT Veel van de activiteiten in 't Middelpunt kunnen geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd worden. Sluit uw activiteit aan bij een van de doelstellingen uit het Wijkplan Schothorst/Zielhorst? Dan is in principe subsidie mogelijk via de regeling Projecten#Indebuurt van de gemeente Amersfoort.

Neem voor meer informatie contact op met Buurtnetwerker Stephanie Niessen, de Wijkraad of het WijkBewonersTeam.