• Ilvy Njiokiktjien

Taxistandplaats Langestraat verhuist naar Stadhuisplein

AMERSFOORT Na een proef met de taxistandplaats in de Langestraat besloot het college van burgemeester en wethouders op 10 oktober om de standplaats te verplaatsen naar een nieuwe locatie op het Stadhuisplein. Het gaat om een standplaats voor taxi's op de vrijdag- en zaterdagnachten. Met het besluit zullen de standplaatsen aan de Langestraat en de Varkensmarkt komen te vervallen. Na de informatieavond met omwonenden wordt besloten per wanneer de taxistandplaats in gebruik wordt genomen.

Na het vervallen van de taxistandplaats aan het Havik startte de gemeente vorig jaar met een proef voor de standplaats in de Langestraat. De locatie Stadhuisplein is gekozen, omdat hier zo min mogelijk (geluids)overlast is ten opzichte van andere locaties in de binnenstad vanwege de vrije ligging van het plein en er geen woningen op het Stadhuisplein zijn. Taxi's worden zowel bij het in- als afrijden via de Molenstraat geleid, waardoor ze niet over Achter de Davidshof en de Westsingel hoeven te rijden.

PROEF De taxistandplaats in de Langestraat was een proef. Na het vervallen van de standplaats aan het Havik is onderzocht of de Langestraat een goed alternatief is voor een taxistandplaats. Tijdens de proef is gebleken dat hierdoor een te grote stroom taxi's door de binnenstad van en naar de standplaatsen in de Langestraat en de Varkensmarkt rijdt en dat er teveel overlast wordt ondervonden van wachtende taxi's en klanten.

INFORMATIEAVOND Op woensdag 25 oktober 2017 organiseert de gemeente van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond voor omwonenden in de binnenstad. Zij kunnen tijdens de avond vragen stellen en meer informatie krijgen over de nieuwe taxistandplaats. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

BEZWAARPROCEDURE Voor het inrichten van de taxistandplaats moet een verkeersbesluit genomen worden. Dit besluit wordt in de gemeentelijke Stadsberichten in De Stad Amersfoort gepubliceerd. Bezwaar kan binnen zes weken ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders.