• Hartstichting

Te weinig AED's beschikbaar voor burgerhulpverleners

AMERSFOORT Sinds de activering van Reanimatie Netwerk Amersfoort op 29 september 2016 is het aantal aangemelde burgers die een reanimatiecursus hebben gevolgd in drie maanden gestegen van 250 tot meer dan 750. Het doel is minimaal 1.500 aanmeldingen, zodat heel Amersfoort gedekt is. Voorzitter van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, Henk Pijper: „Duidelijk is dat de burgers van Amersfoort dit een belangrijk initiatief vinden. We hadden nooit verwacht in drie maanden tijd al vijftig procent van één van onze doelen te bereiken. Dit is een eerste belangrijke stap om Amersfoort hartveilig te maken."

TE WEINIG Bij een hartstilstand is het cruciaal dat binnen de eerste zes minuten burgerhulpverleners en een AED ter plaatse zijn. Burgerhulpverleners worden opgeroepen door de 112-meldkamer ambulancezorg via SMS of een app-bericht van HartslagNu. Zij beginnen met de reanimatie tot de ambulance er is. Er is echter wel een probleem. Nog te weinig AED's zijn aangemeld.

BESCHIKBAARHEID Pijper: „We weten vanuit gegevens op internet dat er veel AED's in Amersfoort zijn. Er zijn er echter maar dertien aangemeld bij HartslagNu. Nu moeten onze hulpverleners het doen zonder AED of soms wel anderhalve kilometer rennen om er een op te halen. En dat terwijl elke minuut telt. De boodschap van de Hartstichting om de eigen AED aan te melden bij HartslagNu is kennelijk nog niet geland bij bedrijven en instellingen. Dat is jammer. Bovendien beveelt de Hartstichting aan om de AED in een buitenkast te plaatsen, zodat deze vierentwintig uur per dag beschikbaar is voor burgerhulpverleners. Het is mooi dat bedrijven een AED aanschaffen, nog beter als zij de AED ook beschikbaar stellen aan hun omgeving."

KORTING De stichting gaat begin januari alle bekende AED-eigenaren aanschrijven en zoveel mogelijk eigenaren bezoeken om hen te vragen hun AED aan te melden bij HartslagNu en in een buitenkast te plaatsen. Voor het aankopen van een nieuwe AED vertelt Pijper: „We hebben ook uitgebreid onderzoek gedaan naar het beste type AED en buitenkast voor de toekomst. Met een leverancier is een aantrekkelijke kortingsafspraak gemaakt voor heel Amersfoort. Met het nieuwste type AED kunnen wij bedrijven en instellingen ontzorgen. Wij houden samen met de leverancier de AED op afstand in de gaten en nemen actie als dat nodig is om de AED inzet gereed te houden."

DOEL Het doel van de stichting is om volgend jaar een grote slag te maken op dit terrein en te zorgen dat er overal in Amersfoort binnen zes minuten na een melding een AED ter plaatse is. Meer informatie over de voordelen van deze AED is te vinden op reanimatienetwerk-amersfoort.nl.