• Erik Kouwenberg (Ad Hoc Beheer) en Marjan Kramer (Beweging 3.0) snijden de taart aan voor de nieuwe tijdelijke bewoners van De Liendert.

    Laura Hartog (Ad Hoc Beheer)

Tijdelijke bewoners De Liendert worden maatje voor ouderen

AMERSFOORT De ouderen die nog in woonzorgcentrum De Liendert wonen krijgen een maatje. Elf leegstaande appartementen in De Liendert worden tot eind 2019 januari ter beschikking gesteld aan mensen met een maatschappelijke achtergrond. Zij wonen er tijdelijk op basis van antikraak en betalen een lage vergoeding. In ruil daarvoor wordt verwacht dat ze een maatje worden voor de ouderen.

In De Liendert aan de Zwaluwenstraat wonen ouderen die zorg krijgen van Beweging 3.0. Het huurcontract voor De Liendert loopt op 1 april 2019 af en wordt niet verlengd. Het pand is onvoldoende voorbereid op de steeds zwaardere zorgvraag van toekomstige cliënten en voldoet in de toekomst niet meer aan de wensen en eisen van de overheid. Bovendien brengen de huur en noodzakelijk onderhoud en vervanging van installaties hoge kosten met zich mee.

LEEGSTAANDE APPARTEMENTEN Een groot deel van de bewoners heeft inmiddels een plek gevonden in een ander woonzorgcentrum. Daardoor staat een deel van De Liendert leeg. Door de appartementen tijdelijk te laten bewonen, willen Beweging 3.0 en Ad Hoc Beheer het woonzorgcentrum levendig houden en het tekort aan betaalbare woonruimte aanpakken.

MAATJE De elf appartementen hebben een woon- en slaapkamer, een badkamer en een pantry. De bewoners wonen er tijdelijk op basis van antikraak en betalen een lage vergoeding. Beweging 3.0 en Ad Hoc Beheer verwachten daarvoor terug dat de bewoners een toegevoegde waarde hebben voor de oudere bewoners. Zij kunnen een maatje worden, af en toe een spelletje doen, helpen met de boodschappen of een praatje maken. De nieuwe bewoners zijn daar specifiek op geselecteerd.