Toekomstfonds voor duurzame initiatieven

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort stelt vanuit het Toekomstfonds financiële ondersteuning beschikbaar aan ondernemers, instellingen en inwoners met vernieuwende duurzaamheidprojecten en -initiatieven.

Wethouder Yvonne Kemmerling (Duurzaamheid): "In Amersfoort zijn al tal van ondernemers en bewoners bezig met innovatieve initiatieven en concrete plannen om de stad duurzamer te maken. In sommige gevallen helpt een financiële bijdrage om te komen tot de uitvoering of schaalvergroting van de plannen."

Voor deze bewoners en ondernemers biedt de gemeente de mogelijkheid van cofinanciering vanuit het Toekomstfonds. Voor 2015 is een budget beschikbaar van 120.000 euro.

Het Toekomstfonds richt zich op zogeheten koplopers en doorbraakprojecten. Het project dient een concrete en aantoonbare bijdrage te leveren aan de duurzaamheiddoelstellingen van de stad Amersfoort en moet passen binnen de gemeentelijke ambities voor een duurzame stad op het vlak van Energie, Materialen, Voedsel, Groen en Mobiliteit. Het project wordt uitgevoerd voor of door Amersfoortse ondernemers, inwoners of instellingen.

Om projecten en initiatieven te kunnen beoordelen zijn er criteria opgesteld waaraan moet worden voldaan. Een externe toetsingscommissie beoordeelt ieder half jaar de voorgedragen projecten en initiatieven.

Meer informatie is te vinden op www.amersfoort.nl/toekomstfonds.