• Door de komst van christelijke vluchtelingen is het aantal migrantenkerken sterk gegroeid, zegt Anmar Hayali (met gestreepte das).

    Raad van Kerken Amersfoort

Twee decennia SKIN: 'Migrantenkerken zijn verrijkend geschenk'

AMERSFOORT Het in Amersfoort gevestigde SKIN (Samen Kerk in Nederland) bestaat dit jaar twintig jaar. De landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken werd in 1997 opgericht om de diverse christelijke gemeenschappen in Nederland met elkaar en met de autochtone Nederlandse kerken te verbinden, en om elkaar en de samenleving tot zegen te zijn, zegt coördinator Anmar Hayali in het fraaie seminarie van de Oud-Katholieke Kerk.

Jan Breman

 

Hayali: ,,De naam van onze vereniging verwoordt tegelijk ons ideaal: samen met alle christenen en kerken in ons land zijn we kerk in Nederland en willen we gestalte geven aan onze verbondenheid en eenheid in Christus, als getuigenis naar de samenleving. Dit doen we samen met tal van (inter)kerkelijke organisaties en kerkgenootschappen. Een belangrijke activiteit betreft de toerusting van leiders van internationale kerken. Ook helpen we om lokale en regionale netwerken van internationale kerken en migrantenkerken op te zetten en te versterken."

 

RELATIES Hayali, die SKIN op landelijk niveau representeert, is verantwoordelijk voor het onderhouden van de relaties met de lidkerken en het bezoeken van internationale kerken in ons land. Op die manier wil hij kennismaken met hun geloofsbeleving en kerkelijke tradities, luisteren naar hun vertegenwoordigers en zien wat de uitdagingen en zegeningen van deze kerken zijn en wat hun bijdrage aan de samenleving is. Het inzicht dat hij tijdens deze bezoeken opdoet, wordt vertaald naar beleid, zegt Hayali. 

 

GROEI Er zijn naar schatting zo'n 1.200 internationale kerken en migrantenkerken in ons land, met in totaal minstens 800.000 leden, vooral niet-autochtone, maar ook autochtone Nederlanders, zegt Hayali. De komst van christelijke vluchtelingen uit met name Eritrea en Syrië heeft een sterke groei veroorzaakt.

 

VEELKLEURIG Iets van die veelkleurigheid van het kerkelijk landschap is ook in Amersfoort terug te vinden, zegt Hayali. ,,Denk aan internationale kerken en migrantenkerken zoals de Ethiopisch-orthodoxe Tewahedo Kerk en de Antiocheens-Orthodoxe Kerk, rooms-katholieke parochies zoals Keluarga Katolik Indonesia en de Tamil-gemeenschap, protestantse, evangelische en pinksterkerken zoals de Ethiopische Evangelische Kerk, Eglise Basilea, El-Shaddai International Church, de Engelstalige Grace Church, de Arabisch-Nederlandse gemeente Oase en migrantenkerken zoals Victory Outreach, Chinese Christelijke Gemeente in Nederland (CCGN) en een Iraanse kerk. Hayali: ,,SKIN en de migrantenkerken zijn een verrijkend geschenk voor Amersfoort en voor Nederland."

(Dit verhaal kwam tot stand in samenwerking met de Raad van Kerken Amersfoort).